Do roka a do dne válka neskončí. Neskončí proto ani pomoc Ukrajině

Ukrajina

„Kde jsi byl, co jsi dělal 24. února 2022?”, ptají se už rok lidé jeden druhého. Příčinou je vojenská agrese Ruska na Ukrajině. Od tohoto data přestaly v části Evropy platit hodnoty, práva, úmluvy a pravidla, na kterých demokratický svět vystavěl svou moderní existenci.

 

Česká advokátní komora, „její“ advokátky a advokáti, jako jedni z prvních začali okamžitě naplňovat poslání, které je základem jejich profese: Začali reálně pomáhat. Demokratická politická a právnická komunita napříč kontinenty se okamžitě ostře postavila proti Rusku.

 

🕚11:07

ČAK vydává stanovisko a následně tweet, ve kterém odsuzuje jakékoliv porušování mezinárodního práva a vyjadřuje plnou podporu Ukrajině, a především a bez omezení všem kolegům advokátům na Ukrajině.

🕚 11:26

IBA tweetuje:

🕑 14:00

Od druhé hodiny odpoledne až do dnešního dne visí na budově ČAK vlajka Ukrajiny jako symbol podpory České advokátní komory a naprosté většiny advokátek a advokátů nejen ukrajinským kolegům, ale celé zemi.

 

🕚11:26 

ČAK spouští na svém oficiálním webu novou stránku HELP UKRAINE. Je zde zveřejněn seznam advokátů, kteří se nabídli, že budou ukrajinským uprchlíkům pomáhat PRO BONO.

 

🕛 12:34

Představenstvo na Advokátním deníku vyzývá advokáty, aby se zapojili v co největším počtu. Oznamuje záměr vytvořit transparentní účet a představuje další formy podpory kolegům advokátům na Ukrajině.

 

🕓 16:37

CCBE tweetuje:

Seznam advokátů PRO BONO čítá desítky kontaktů, advokáti se hlásí rychleji, než jej zaměstnanci ČAK stačí aktualizovat. Mezi prvními, a velice naléhavě, se do něj hlásí i ruská advokátka Natalia Tyumentseva, která po večerech a víkendech vyráží do Kongresového centra pomáhat s tlumočením a poskytováním právní pomoci.

Seznam advokátů PRO BONO obsahuje přes 300 kontaktů.
Do dnešního dne zaznamenal přes 80 000 návštěv.

Advokátní deník nejen přebarvuje logo do barev ukrajinské vlajky, ale stává se stěžejním informačním zdrojem o pomoci advokátů a právních konsekvencích konfliktu, vyvolaného Ruskem. Redakce vytváří zvláštní podstránku UKRAJINA, která dnes obsahuje takřka 200 článků.

    

 

🕛 12:05

Když ČAK v poledne tweetovala, že na transparentním účtu ADVOKÁTI UKRAJINĚ je 937 000 Kč, naskákaly sem během pár minut příspěvky, které přesáhly částku milion korun. S ohledem na fakt, že účet byl otevřen teprve den před tím…

 

 

 

 

 

 

ČAK organizuje první seminář pro advokáty, zapojené do PRO BONO pomoci ukrajinským uprchlíkům. Celkem  připravila 8 online seminářů, kterých se zúčastnilo více než 1 100 advokátů.

 

 

 

Připomeňte si témata:

 

4. března: Pobytový režim osob prchajících před válkou na Ukrajině a otázky související I a II
( JUDr. N. Chmelíčková, JUDr. Eliška Flídrová)

11. března: Zaměstnávání a pracovně právní vztahy občanů Ukrajiny pobývajících v ČR v důsledku válečného konfliktu (Mgr. A. Seidel, Mgr. Petr Schweiner)

21. března: Jak jednat s klienty s válečným traumatem (JUDr. Lucie Hrdá)

25. března: Pobytový režim osob prchajících před válkou na Ukrajině a otázky související I a II
( JUDr. N. Chmelíčková, JUDr. Eliška Flídrová)

1. dubna: LEX-Ukrajina – zaměstnávání držitelů dočasné ochrany,  humanit. dávka a přísp. pro solidární domácnost (Mgr. A. Seidel, Mgr. Petr Schweiner) + ZDE

12. dubna: Aplikace evropské Úmluvy o ochraně lidských práv ve válečném konfliktu ( Mgr. Jan Kratochvíl, Ph.D.)

6. května: Rusko-ukrajinský konflikt z perspektivy mezinárodního práva (JUDr. Pavel Bureš, Ph.D., D.E.A.)

13. června: Změny okolností uzavření smlouvy v důsledku covid-19 a války na Ukrajině (doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D.)

28. června: Advokacie v kontextu mezinárodních sankcí (Mgr. Petra Vrábliková, Mgr. Illia Antonov)

 

Představenstvo ČAK rozhodlo, že 11. března odešle 2 000 000 Kč (80 000 EUR) z transparentního účtu ADVOKÁTI UKRAJINĚ na účet Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA). Čeští advokáti se tak stali vůbec prvními, a zároveň do této chvíle i nejštědřejšími dárci, což UNBA ocenila i v nedávno vydané Zprávě o mezinárodní pomoci.

Další peníze, které darovali advokáti, ale i občané na transparentní účet ČAK, byly na Ukrajinu odeslány v květnu a v červnu:

Představenstvo ČAK rozhodlo, že 1 000 000 Kč bude poskytnut Ukrajině na humanitární účely prostřednictvím Českého červeného kříže, který přímo na Ukrajině dlouhodobě humanitárně působí a nadále působit bude.
Český červený kříž peníze advokátů přijal (viz snímek z galavečera Právníka roku a předání šeku) a zavázal se účelově je použít výlučně na humanitární pomoc Ukrajině.

 

 

300 000 Kč shromážděných na účtu Advokáti Ukrajině putovalo z iniciativy Neurochirurgické kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na nákup zdravotnického materiálu do Univerzitní nemocnice v Užhorodu. Konkrétně na pomoc jejich neurochirurgickému pracovišti, které se potýká s akutním nedostatkem zejména anesteziologických prostředků k zajištění dýchacích cest, obvazového materiálu, dezinfekce a dalšího neurochirurgického vybavení, přičemž nese jednu z největších zátěží danou zejména léčením válečných zraněných.

 

Zatím posledním darem, který byl financován ze sbírky advokátů, jsou generátory a dobíjecí stanice, na jejichž nákup ČAK přispěla v rámci projektu CCBE:

V únoru představenstvo ČAK rovněž rozhodlo, že na nejbližším plenárním zasedání CCBE bude její zástupce JUDr. Antonín Mokrý hlasovat pro vyloučení Ruské federální advokátní komory (RFBA) z Rady evropských advokátních komor. 

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK, canva.com

 

Go to TOP