Legislativa

Rubrika je určena k publikaci příspěvků o legislativním dění, ať v přípravné fázi nebo již v legislativním procesu či k publikaci článků o přínosech, dopadech a rizicích té které přijímané legislativní změny. Bližší podmínky pro publikaci naleznete v Pokynech pro autory.
Go to TOP