Judikatura

Rubrika je určena k publikaci soudních rozhodnutí nejvyšších soudních instancí jak národních, tak mezinárodních. Bližší podmínky pro publikaci naleznete v Pokynech pro autory.
Go to TOP