Nejdražší časopis? Ne!

Vážené kolegyně a kolegové,

již šedesátý sedmý rok vychází Bulletin advokacie, který držíte v ruce. Poprvé si jej advokáti mohli přečíst v roce 1956. V prvním čísle stálo, že „úspěšný vývoj kolektivní práce advokátních poraden za posledních 5 let a úsilí advokacie neustále zvyšovat kvalitu poskytované právní pomoci, vyžádaly si novou organizaci vydávání Zpráv advokacie jako pomůcky pro vnitřní potřebu advokátních poraden a jejich pracovníků“. Tehdy se časopis jmenoval Zprávy advokacie. Současný název se začal používat v roce 1971 a od té doby nebyl důvod jej měnit.

O Bulletinu advokacie se mezi advokáty občas říká, že je to nejdražší časopis na světě. Většina advokátů to říká s laskavou nadsázkou. Jiní, nemajíce jak jinak na sebe upozornit, šíří citovanou fake news vždy v roce konání advokátního sněmu. Opak je pravda. Každého advokáta vyjde jedno číslo na méně než 20 korun. Pořiďte si za tuto cenu jiný odborný časopis!

V důsledku covidu, a především ruské agrese proti Ukrajině, se mnohé změnilo. Na jedné straně stouply výrobní náklady Bulletinu advokacie, na druhé straně inzerenti omezili reklamy v něm publikované. Některé odborné časopisy snížily počet čísel, jiné zcela zanikly. Touto cestou jsme se nechtěli vydat. Připravili jsme proto soubor opatření, jejichž cílem je i přes výše uvedené problémy nejen zachovat dosavadní úroveň nákladů na vydávání Bulletinu advokacie, ale pokusit se je i poněkud snížit. To vše, aniž by se úspory projevily na odborné kvalitě, informační hodnotě či čtenářském komfortu. Toto číslo již reflektuje většinu z úsporných opatření projednaných představenstvem v prosinci loňského roku.

K nejvýraznějším změnám patří důsledná provázanost většiny rubrik s Advokátním deníkem. Snahou je, aby v Bulletinu advokacie nevycházelo to, co se stejným dopadem postačí publikovat v Advokátním deníku. Některé informace (především v rubrikách Z judikatury, Z kárné praxe, Z odborné literatury apod.), které si publikaci v odborném časopisu zaslouží, chceme otisknout ve zkrácené verzi s odkazem na konkrétní webovou adresu (i ve formě QR kódu pro otevření v mobilním zařízení), kde čtenáři naleznou celý článek. Pokusili jsme se také o redesign časopisu a mírné zmenšení typu písma, o nichž věříme, že si jich čtenář ani nevšimne. Tyto změny povedou ke snížení počtu stran, to nám umožní použití jiného typu obálky, a to vše s sebou přinese nižší náklady na distribuci časopisu. Stále je však naším cílem zachovat rozsah odborné části časopisu, zejména rubriky Z právní teorie a praxe, a to se nám daří.

Slyším námitku, že největší úspory by se dosáhlo, pokud bychom Bulletin advokacie přestali vydávat, popř. jej vydávali pouze v elektronické verzi. Z čistě ekonomického hlediska máte pravdu. Přestali bychom však vydávat časopis, který každého z nás doprovází celým profesním životem (stejně jako naše předchůdce), který byl v posledních letech opakovaně oceněn jako nejlepší právnický časopis roku a který se za těch šedesát šest let stal vpravdě symbolem české advokacie. Navíc jsem přesvědčen, že mnoho z vás dává přednost právě tištěnému časopisu před elektronickou verzí, která je k dispozici na webu ČAK i v Advokátním deníku. Jinak byste vyplnili interaktivní formulář a odběr tištěného Bulletinu advokacie prostě odhlásili (viz bližší informace v tomto čísle na str. 6).

Přeji vám všem, aby rok 2023 byl rokem prožitým v klidu a míru (před rokem bych nevěřil, že toto budu někomu přát), aby vám vaše práce přinášela uspokojení a pocit spravedlnosti a abyste si každý měsíc našli chvilku k přečtení odborných článků a dalších informací v Bulletinu advokacie. A řekli si, že to za tu dvacku opravdu stojí. Nejen já, ale i celá redakce pro to budeme dělat to nejlepší, co umíme.

 

JUDr. PETR TOMAN, LL.M., místopředseda ČAK a předseda redakční rady Bulletinu advokacie

Go to TOP