Články

Rubrika je určena k publikaci odborných článků s právní tématikou, odborných rozborů společenského, zejména pak justičního a advokátního (stavovského) dění, ať již přímo či nepřímo souvisejícího s právní a stavovskou problematikou. Bližší podmínky pro publikaci naleznete v Pokynech pro autory.
Go to TOP