Pozvánky

Rubrika je určena k publikaci pozvánek na prezenční, jakož i online semináře, konference, sympozia, společenské a sportovní akce. Bližší podmínky pro publikaci naleznete v Pokynech pro autory.
Go to TOP