Stanovisko ČAK k aktuálnímu dění na Ukrajině

Česká advokátní komora (ČAK) jako nezávislá profesní organizace advokátů v ČR odsuzuje jakékoliv porušování mezinárodního práva

Česká advokátní komora (ČAK) jako nezávislá profesní organizace advokátů v ČR odsuzuje jakékoliv porušování mezinárodního práva a vyjadřuje plnou podporu Ukrajině, a především a bez omezení všem kolegům advokátům na Ukrajině.

 

Předseda Komory JUDr. Robert Němec, LL.M., o postoji ČAK informuje prostřednictvím dopisu prezidentku Ukrajinské národní advokátní komory paní Lidiyu Izovitovou, v dopise je vyslovena i nabídka jakékoliv spolupráce a konkrétní pomoci ukrajinským kolegům.

Česká advokátní komora

Go to TOP