Zprávy

Rubrika je určena k publikaci nejaktuálnějších informací obecnějšího charakteru, její speciální podrubrikou je „Covid-19“, určená čtenářům zajímajícím se o právní aspekty a dopady pandemie koronaviru. Bližší podmínky pro publikaci naleznete v Pokynech pro autory.
Go to TOP