Činnost středisek UNBA už zajišťuje 40 generátorů a dobíjecích stanic

Do společného projektu CCBE na zajištění generátorů a dobíjecích stanic pro kanceláře ukrajinských regionálních advokátních komor, v nichž je poskytována právní pomoc potřebným a které jsou v důsledku ruské agrese bez tepla, elektrické energie nebo jsou rozbombardované, se koncem roku 2022 zapojily evropské advokátní komory. Na 40 zařízení již na Ukrajině pomáhá.

 

V době, kdy Rusko neustále napadá a bombarduje Ukrajinu, se Ukrajinská národní advokátní komora (UNBA) snaží zajistit „nerozbitná centra“, která jsou vybavena generátory, teplým oblečením, vodou, léky a dalšími nezbytnostmi. V době výpadků a přerušení dodávek elektřiny je nutné zajistit obhájcům odpovídající zázemí a přístup k serverům a technice potřebné pro výkon advokacie po celé zemi. Za finanční pomoc členů CCBE ve výši 72 180 euro v rámci společného projektu již mohla UNBA zakoupit 40 zařízení, která byla dodána všem podpůrným střediskům.

S prosbou o podporu při zřizování těchto podpůrných center pro ukrajinské advokáty v různých regionech válkou sužované země se obrátila na evropské kolegy v listopadu loňského roku předsedkyně Ukrajinské národní advokátní komory Lidiya Izovitova. Během plenárního zasedání CCBE v Bruselu 25. listopadu 2022 viceprezident UNBA Valentyn Gvozdiy popsal evropským kolegům problémy ukrajinských advokátů a překážky, které jim brání v nepřetržitém poskytování právních služeb klientům na Ukrajině. „Snažíme se obstarat vytápění a generátory pro naše členy a jejich rodiny. Pro některé je to jediný způsob, jak přežít tuto zimu,“ vysvětlil Valentyn Gvozdiy.

Členové Rady evropských advokátních komor okamžitě nabídli svou pomoc a převzali organizaci a koordinaci finanční podpory na nákup potřebného vybavení, generátorů a nabíjecích stanic. ČAK na tento charitativní projekt CCBE na pomoc ukrajinským advokátům uvolnila částku 115 tisíc korun, kterou na transparentní účet „Advokáti Ukrajině“ zaslali advokátky a advokáti ČAK.

Účet Advokáti Ukrajině zůstává otevřen i nadále a je možné na něj stále přispívat. 

 

Zdroj: CCBE
Foto: UNBA

Go to TOP