Představenstvo ČAK vyzývá advokátky a advokáty k pomoci Ukrajině

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

situace na Ukrajině otřásla většinou z nás. Dá se očekávat, že přinese nejen spoustu složitých a životy ohrožujících situací, ale také specifických a často úplně nových právních problémů. ČAK vnímá jako svou povinnost zajistit, aby na ně byla česká advokacie připravena a byla schopna účinné pomoci. Proto:

 

  1. Vytvoříme a široké veřejnosti zpřístupníme seznam advokátů, kteří mohou v nastalé situaci pomoci.

Vyzýváme proto dobrovolníky z řad advokátů a advokátek s potřebnou specializací (zejména v oblastech práva azylového, pracovního, či mezinárodního), aby nás kontaktovali na speciálně zřízené e-mailové adrese help.ukraine@cak.cz (funkční od 26. 2. 2022) s uvedením své odbornosti, jazykového vybavení a svých kontaktních údajů a také s vyjádřením souhlasu se zařazením do tohoto veřejně přístupného seznamu, který bude průběžně na webu ČAK a v Advokátním deníku aktualizován.

Vaše ochota pro bono pomoci bude pro spoustu lidí nezbytná. Pracujeme na způsobech, jak minimalizovat ekonomickou zátěž spojenou s Vaším zapojením do této pomoci.

 

  1. Pomůžeme advokátům, aby jimi poskytovaná právní pomoc byla na co nejvyšší úrovni.

Prosíme odborníky (ať už ze sféry akademické, soukromé či státní) na právní témata, která s nastalou situací mohou souviset, kontaktujte nás na e-mailové adrese help.ukraine@cak.cz (funkční od 26. 2. 2022), jste-li ochotni podílet se s námi na odborné debatě k nově se objevujícím právním otázkám či v případě potřeby také na specifickém vzdělávání zapojených advokátů.

 

  1. Zřídíme transparentní účet finanční pomoci.

Již nyní registrujeme ohromnou vlnu solidarity českých advokátů i advokátek, kterou sdílejí na sociálních sítích a zájem pomáhat i finančními prostředky. Proto zřizujeme transparentní účet s názvem ADVOKÁTI UKRAJINĚ. Finanční příspěvky zde shromážděné budou použity na sociální, zdravotní, humanitární a charitativní pomoc. Číslo transparentního účtu zveřejníme neprodleně.

 

  1. Zapojíme se do komplexního řešení problémů a výzev, které nová situace přinese.

ČAK je připravena jednat o hledání odpovědí na nové právní otázky, zajištění dostupnosti odborné právní pomoci, pomoci nést výdaje zapojených odborníků nebo koordinaci a spolupráci s dalšími subjekty veřejného i soukromého práva. Rovněž se aktivně zasadí o to, aby právní pomoc či případná finanční advokátní pomoc směřovala co nejúčinněji tam, kde bude nejvíce potřebná.

 

Všem advokátkám a advokátům, kterým není nastalá situace lhostejná a aktivně se jakoukoliv formou do pomoci zapojí, předem děkujeme.


Sledujte aktuální informace České advokátní komory pod bannery „HELP UKRAINE“ na homepage webu ČAK, v Advokátním deníku a na sociálních sítích ČAK.


Představenstvo České advokátní komory

 

Go to TOP