Advokacie

Rubrika je určena k publikaci informací, zpráv, stanovisek a dalších příspěvků informujících o dění v advokacii jak u nás, tak v Evropě a na celém světě. Bližší podmínky pro publikaci naleznete v Pokynech pro autory.
Go to TOP