Pavel Kroupa: Rád bych Komoru přiblížil advokátům a advokacii zlidštil navenek

Do představenstva České advokátní komory kandidoval brněnský advokát Mgr. Pavel Kroupa s mottem „Komora advokátům, advokáti

Exkluzivně pro AD

 Do představenstva České advokátní komory kandidoval brněnský advokát Mgr. Pavel Kroupa s mottem „Komora advokátům, advokáti lidem“. Uspěl a v nově zvoleném představenstvu je jedním z jeho náhradníků. „Kolem sebe jsem dlouho slýchal, že Komora potřebuje změnu a novou krev, zároveň však při zachování kontinuity a bez přehnaně revolučních řešení,“ zdůvodnil svou kandidaturu úvodem rozhovoru pro Advokátní deník a pokračoval tím, jak je spokojen s výsledky advokátních voleb, jak vnímá postavení Komory nebo třeba inovativní technologie ve svém oboru.

 

Byl jste zvolen náhradníkem představenstva na následující čtyři roky. Co vše jste při své kandidatuře zvažoval?

Byl jsem ohledně mé kandidatury do orgánů ČAK osloven z více stran. Největší smysl mi – z pohledu programu i po lidské stránce – dávalo uskupení advokátních kanceláří nazvané Komora 2.0. Kolem sebe jsem totiž dlouhodobě slýchal, že Komora potřebuje změnu a novou krev, zároveň však při zachování kontinuity a bez přehnaně revolučních řešení. A přesně to Komora 2.0 splňovala. Pak jsem posoudil časovou náročnost účasti v Komoře, můj možný přínos a obojí probral s Jirkou Helánem, druhým partnerem naší kanceláře KROUPAHELÁN. Dopadlo to dobře, a tak jsem si řekl, že do toho půjdu a zkusím štěstí.

 

Jak jste s celkovými výsledky voleb do orgánů ČAK spokojen?

Za Komoru 2.0, kde jsem měl na starosti marketing a PR, jsem spokojený velmi, z 35 našich kandidátů jich bylo 30 zvoleno. Máme tak zastoupení nejenom v představenstvu, ale také v Kárné komisi a Kontrolní radě. To je myslím na první účast ve volbách velmi slušný výsledek. V představenstvu pak došlo k celkem zásadní generační výměně. Nově byli kromě zástupců Komory 2.0, Michaly Plachké, Lucie Dolanské Bányaiové a mě, zvoleni třeba Hana Gawlasová, František Korbel nebo Ondřej Trubač. Ve spojení s Robertem Němcem jako novým předsedou ČAK tím byl zřetelně nastolen trend modernizace vedení Komory, což bylo podle mého názoru potřeba jako sůl.

 

Pocházíte z Brna, znáte tedy velmi dobře potřeby advokátů a advokátek z regionů, proto je logické, že k Vašim oblastem působení patří součinnost a kooperace v oblasti náplně práce brněnské pobočky ČAK. Co byste chtěl v této oblasti změnit nebo posunout? 

Regiony a jejich potřeby hrají v programu Komory 2.0 jednu ze zásadních rolí. Volby do představenstva ale nedopadly z pohledu zastoupení regionů moc dobře, mimopražští jsme v něm jen Michala Plachká, já a Radim Miketa. Jsem proto moc rád, že místopředsedkyní ČAK byla zvolena právě Michala Plachká, která má díky tomu pod sebou dohled nad pobočkou v Brně a nad rámec toho je také místopředsedkyní výboru regionálních představitelů. Regiony tak v její osobě mají v představenstvu silné zastání. V Brně bychom se rádi zaměřili na školení pro koncipienty i advokáty, kde vidíme prostor ke zlepšení. Chceme také advokátům nabídnout pomocnou ruku při stanovení jasných pravidel pro ověřování podpisů, na čemž se společně s námi podílí i ředitelka brněnské pobočky ČAK  Irena Schejbalová.

 

Komunikace ČAK, a to jak ta interní, tak ta ve vztahu k „okolí“, byla poměrně velkým tématem Komory 2.0, za niž jste kandidoval. Nyní budete za oblast komunikace – především té na sociálních sítích a prostřednictvím webu ČAK – zodpovědný. Již víte, co byste chtěl, resp. co je potřeba řešit na prvním místě?

Jak jsme v programu Komory 2.0 slibovali, začali jsme po našem zvolení informovat o dění v představenstvu na sociálních sítích, zejména na LinkedIn. Začal jsem zároveň natáčet krátká videa, ve kterých budu představovat ty zástupce představenstva, kteří o to budou mít zájem. O podobě komunikace dovnitř i ven podrobně diskutujeme pod vedením místopředsedy ČAK  Petra Tomana ve Výboru pro vnější vztahy. Za zásadní pak dále považuji zeptat se samotných advokátů, jaké komunikační kanály preferují, zda by uvítali mobilní aplikaci, jaký obsah by chtěli na webu. U chystaného nového webu pak doufám, že zadání na jeho design a rozložení prvků zvládlo minulé představenstvo udělat kvalitně a bude možné jej brzy začít plnit relevantním obsahem.

 

Jaké významné inovace vnímáte v právních službách, co se týče využití moderních technologií?

Automatizace a využití prvků umělé inteligence jsou jasný trend, nejenom ve vztahu ke generickým podáním a k tomu vhodným smlouvám. Dalším, který výrazně posílila covidová doba, je pak digitalizace agendy advokáta – elektronický spis, vykazování práce, fakturace, analytika, ideálně vše pod jednou střechou. Kancelář je pak schopna pracovat bez ohledu na osobní přítomnost členů týmu a efektivněji si hlídat jakákoliv čísla. Může to být konkurenční výhoda i při nastupující komoditizaci advokacie, o které nedávno trefně psal advokát Radek Pokorný. V neposlední řadě to mohou být i interní komunikační kanály jako Slack, který nám v naší kanceláři k těmto účelům velmi vyhovuje.

 

Kde by podle Vás měla být Komora za další čtyři roky, co by vše měla v rámci Vašeho volebního období zvládnout?

Advokacie musí v první řadě zůstat silná, jednotná, samosprávná a nezávislá. Musí i nadále chránit důvěrnost vztahu mezi advokátem a klientem. Pokud se nad rámec toho podaří díky komunikaci i principům dobré správy Komoru více přiblížit advokátům a advokacii zlidštit navenek, bude to skvělé. Novela advokátního tarifu by také nebyla od věci, stejně jako modernizace systému vzdělávání koncipientů i advokátů. V podrobnostech pak odkazuji na programové prohlášení současného představenstva, kde je to docela hezky shrnuto.

 

Vedle funkce v představenstvu Komory působíte i jako advokát. Jak si myslíte, že by měla úspěšnému advokátovi v jeho profesním růstu pomáhat jeho stavovská organizace?

Jsem přesvědčený, že Komora by měla být advokátovi zejména partnerem, druhem ve zbrani, který mu při dodržování jasně daných pravidel usnadňuje jeho práci, nebo ji aspoň nekomplikuje. Neměla by být jenom dohledovým orgánem trestajícím prohřešky advokátů. Prevence je téměř vždy lepší nástroj než represe, ekonomicky i z pohledu vytváření kvalitních vzájemných vazeb a vztahů. Už před sněmem jsme proto v rámci Komory 2.0 vydali několik návodů (pro začínající advokáty, o advokátních úschovách a o advokátních s. r. o.) a chystáme další, tentokrát už oficiální pod hlavičkou ČAK. Nutnost celkové větší vstřícnosti Komory vůči advokátům si podle mého názoru jednoznačně uvědomuje také současné představenstvo, byť na některé aspekty v něm panují rozdílné názory, což je ovšem součástí zdravé a věcné diskuse.

 

Jaký je Váš recept na to skloubit vlastní praxi, funkci v ČAK a další profesní aktivity a při čem nejradši relaxujete?

Recept mám celkem jednoduchý, musí se to prostě odpracovat. K tomu se hodí zvládnutý time management a zároveň uvědomění, že kvalita vztahů s rodinou a kamarády do velké míry určuje i kvalitu mého života. Takže makat, ale taky umět vypnout a odpočívat, ideálně mezi blízkými. Docela dost také čtu. Důležitý je pro mě i jakýkoliv pohyb, nejraději mám běh. Můžu vyrazit po celý rok, kdekoliv zrovna jsem, a odpočinu si i psychicky. Abych to zkrátil, běhání prostě miluju, obzvlášť v dešti!

 

 


V seriálu rozhovorů Advokátního deníku s nově zvolenými členy představenstva ČAK jste si již mohli přečíst:

 

 

Radim Miketa: Komora musí být ve svém konání vůči advokátům srozumitelná a předvídatelná

 

 

Ondřej Trubač: Cítím velký elán pracovat na věcech, které advokacii trápí

 

 

 

JUDr. Tomáš Sokol: S ataky na advokátní mlčenlivost se budeme potýkat stále

 

 

Mgr. Lukáš Trojan: Vidím prostor pro zlepšení v oblasti advokátní etiky

 

 

 

JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D.: Představenstvo se pustilo s vervou do práce a mě těší, že jsem jeho součástí

 

 

JUDr. Petr Toman, LL.M.: Každý advokát by měl vědět, co se v Komoře děje

 

 

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.: Komoře bych přál, aby se o její činnost zajímalo víc advokátů

 

 

JUDr. Monika Novotná: Advokáti jsou zastánci konzervativních hodnot, ale přejí si modernější Komoru

 

 

JUDr. Michala Plachká, LL.M.: V představenstvu jsme připraveni řešit specifické problémy advokátů z regionů

 

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.: První rozhovor s novým předsedou ČAK o prioritách, vizích a směřování Komory

 

 

 

 

Redakce AD
Foto: archiv Mgr. Pavla Kroupy

Go to TOP