Představenstvo se pustilo s vervou do práce a mě těší, že jsem jeho součástí

Vedle dvou žen-místopředsedkyň představenstva bude v nastávajícím čtyřletém období působit v představenstvu České advokátní komory

Exkluzivně pro AD

Vedle dvou žen-místopředsedkyň představenstva bude v nastávajícím čtyřletém období působit v představenstvu České advokátní komory ještě jedna dáma – JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová, Ph.D., jejímž mottem je: Vzdělaná a kultivovaná advokacie je základem advokacie důvěryhodné a respektované. Na starost bude mít především vzdělávání, mezinárodní vztahy a problematiku rozhodčího řízení.

Stejně jako dalším nově zvoleným členům představenstva se jí Advokátní deník zeptal, s jakými plány a vizemi do představenstva přišla a kde vidí Komoru za čtyři roky.


Byla jste zvolena členkou představenstva na další čtyři roky. Co vše jste při své kandidatuře zvažovala?

Přemýšlela jsem, co mě na fungování Komory trápí, co by bylo možné zlepšit a čím bych mohla ke změně k lepšímu přispět i já. Samozřejmě jsem si uvědomovala, že pokud budu opravdu chtít něčím přispět, může to být časově poměrně náročná práce. Tudíž jsem také zvažovala, zda to časově zvládnu a dokážu skloubit své dosavadní aktivity s novými povinnostmi.

 

Jak jste byla s celkovými výsledky voleb do orgánů ČAK spokojena?

Velmi. Myslím, že se tam sešlo mnoho pracovitých a akčních lidí s vizí i chutí věnovat svůj čas Komoře a potřebám advokátů.

 

Jak na Vás působí atmosféra nově zvoleného představenstva a je něco, co Vás na jednu stranu mile překvapilo, nebo naopak zaskočilo?

Jak už jsem říkala, v představenstvu se sešlo mnoho zkušených a dynamických lidí, kteří jsou ochotni svůj čas věnovat Komoře a práci pro ni a advokáty… Přesně takhle na mě atmosféra v novém představenstvu působí. Všichni se hlásí k úkolům, nikdo se nemusí přemlouvat a verva, s jakou se všichni pustili do práce, je dechberoucí. Jedním příkladem za všechny je práce na novelizaci zákona o advokacii, která započala v podstatě hned s prvními dny ve funkci a jde sedmimílovými kroky dopředu. Nezbytnost úprav je přitom nasnadě, ať již jde například o zajištění možnosti výkonu praxe advokátního koncipienta osobám pečujícím o jinou osobu nebo zakotvení principu důvěrnosti vztahu mezi klientem a advokátem.
Jsem ráda, že jsem součástí tohoto týmu a doufám, že nepříjemně zaskočená budu jen málokdy nebo dokonce vůbec.


V představenstvu budete zodpovědná za vzdělávání a mezinárodní vztahy. S jakou vizí, projekty a plány přicházíte?

Všichni si uvědomujeme, že procesy a postupy při skládání advokátní zkoušky mají své velké mouchy. Je neudržitelné, aby koncipienti tahali na její písemnou část loďáky plné literatury a komentářů a písemné práce psali rukou, když většinu svého profesního života píšou na počítači. Není možné, aby jedním ze stresových faktorů bylo, jak práci napsat, aby byla k přečtení, což samozřejmě v konečném důsledku ovlivní obsah i rozsah písemné práce. A co si budeme namlouvat, čtení a někdy až luštění rukou psaných prací také mnohdy není žádný med. Tak to je asi jeden palčivý problém za všechny. Tím chci říct, že zlepšení podmínek pro skládání advokátních zkoušek je v tuto chvíli pro mě velkou prioritou.

Advokátní zkouškou to ovšem nekončí, spíš vlastně ten pravý profesní mazec teprve začíná. Je třeba, aby se advokáti vzdělávali a udržovali v mentální formě i po zkouškách, takže se zaměřím určitě i na oblast celoživotního vzdělávání advokátů, plánuji se zamyslet nad rozšířením oblastí, ve kterých se lze prostřednictvím Komory vzdělávat a také se pokusím najít tu správnou motivaci pro kolegy advokáty, aby se s námi, tedy s Komorou, vzdělávat chtěli. To je moje další priorita, rozšířit řady advokátů, kteří na sobě rádi a s nadšením pracují a při dalším vzdělávání využívají možnosti Komory.

 

Vedle toho se hlásíte také k agendě Sekce pro rozhodčí řízení. Co očekáváte či plánuje na tomto úseku?

Kdysi bylo rozhodčí řízení velmi populárním způsobem řešení sporů, v posledních letech jeho sláva lehce uvadá. Myslím, že to je škoda, a proto budu ráda, pokud Komora bude moci připomínat kolegům advokátům výhody rozhodčího řízení.

 

Kde by podle Vás měla být Komora za další čtyři roky a co by vše měla v rámci Vašeho volebního období zvládnout?

Kauza odposlechů v Brně ukazuje, že důvěrnost vztahu mezi klientem a advokátem je brána na lehkou váhu. Proto opravdu doufám, že se nám podaří prosadit novelu zákona o advokacii, která ochranu důvěrnosti komunikace mezi klientem a advokátem ještě posílí, a posílí se spolu s tím respekt ke vztahu advokát-klient, respekt k právu na přístup ke spravedlnosti, k němuž nerušená porada s advokátem neodmyslitelně patří.

Také doufám, že se nám povede rozběhnout více komunikačních kanálů, kterými budeme schopni s advokáty i veřejností operativně komunikovat, ať už to jsou sociální sítě nebo nové více user-friendly stránky – což, doufám, bude mnohem, mnohem dříve než za čtyři roky. Budu ráda, pokud se nám také povede vytvořit více návodů a zobecňujících výkladových pravidel k aplikaci stavovských předpisů a pravidel korigujících činnost advokátů, abychom raději advokátní praxi preventivně usměrňovali, než trestali. Myslím, že to bude ku prospěchu všech, zabrání se mnohým problémům a v konečném důsledku se zlepší obraz advokacie i v očích veřejnosti.

 

Vedle funkce v představenstvu Komory působíte i jako advokátka a pedagožka. Jaký je Váš recept na to skloubit vlastní praxi, funkci v ČAK a další profesní aktivity a při čem nejradši relaxujete?

Občas je těžké vše skloubit a někdy si připadám trochu jako žonglující provazochodec. Bez vstřícnosti a porozumění mých blízkých by to určitě nešlo, ale jinak žádný zvláštní recept nemám. Možná snad naučit se chodit na laně a žonglovat😊? Relaxuji sportem a procházkami se psy, prostě něčím, kde si mohu mentálně odpočinout a trochu vypnout.


V seriálu rozhovorů Advokátního deníku s nově zvolenými členy představenstva ČAK
jste si již mohli přečíst:

 

JUDr. Petr Toman, LL.M.: Každý advokát by měl vědět, co se v Komoře děje

 

 

JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.: Komoře bych přál, aby se o její činnost zajímalo víc advokátů

 

 

JUDr. Monika Novotná: Advokáti jsou zastánci konzervativních hodnot, ale přejí si modernější Komoru

 

 

JUDr. Michala Plachká, LL.M.: V představenstvu jsme připraveni řešit specifické problémy advokátů z regionů

 

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.: První rozhovor s novým předsedou ČAK o prioritách, vizích a směřování Komory

 

 Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Lucie Dolanské Bányaiové

Go to TOP