K Evropskému dni obětí trestných činů pořádá IRJ speciální akce

V úterý 22. února 2022 u příležitosti Evropského dne obětí trestných činů organizuje Institut restorativní justice společně s Probační a mediační službou, Mezinárodním vězeňským společenstvím a dalšími partnery mnoho aktivit, které věnují prostor obětem. Jejich cílem je zvýšit povědomí o jejich právech a potřebách, které jsou často přehlíženy.


Jedním z hlavních impulzů pro rozvoj restorativní justice je snaha pomoci obětem trestných činů s nápravou způsobené újmy, zajištěním jejich potřeb a vytvořením prostoru promluvit o tom, jak se cítí a co prožívají. Vůči oběti je potřeba projevit empatii a umožnit jí vyrovnat se s prožitým traumatem. Právě principy restorativní justice dávají oběti hlas, příležitost sdílet svůj příběh bez odsouzení a s respektem k tomu, co se jí stalo.

Zájemci o tuto problematiku se mohou zapojit do online i offline událostí připravovaného programu. Celý den vyvrcholí od 17 hodin v Atriu v Praze na Žižkově – Čajkovského 12/12a, kde bude možné si například přečíst unikátní vzkazy obětí, které píší jiným obětem. Dále bude následovat projekce finského filmu Z očí do očí, ve kterém režisér John Webster sleduje rodiny obětí hledající smíření tváří v tvář vrahovi a po ní bude diskusní setkání s oběťmi trestných činů, které mají zkušenost s restorativními přístupy, a dalšími zajímavými hosty. Vstup na akci je zdarma.

Zdroj: restorativni-justice.cz

Go to TOP