Rada evropských advokátních komor vyhlásila soutěž pro studenty práv

CCBE Amicus curiae je soutěž, kterou organizuje Rada evropských advokátních komor a je otevřena studentům práv v závěrečných dvou ročnících studia. Záměrem organizátora, tedy CCBE je včasná propagace soutěže, která bude zahájena až začátkem letošního září, s cílem přilákat maximální počet studentů práv ze všech států členských advokátních komor, tedy i z České republiky.

Hlavním cílem soutěže je upozornit na zásadní roli právníků při budování a ochraně právního státu a podpora ohrožených právníků vytvořením fóra pro jejich obhajobu.

Soutěž „CCBE Amicus Curiae“ spočívá ve zpracování případu konkrétního ohroženého advokáta, které vypracují uchazeči a předloží jej ve výběrovém řízení, a následně fiktivního stanoviska. Tento amicus curiae brief je fiktivní v tom smyslu, že není určen k použití v žádném skutečném probíhajícím řízení.

Vybrané zadání na toto stanovisko zveřejní CCBE prostřednictvím svých internetových stránek a sociálních médií.

Letošní ročník soutěže byl zatím pouze vyhlášen, registrovat se mohou zájemci až na podzim, od 1. září do 31. listopadu 2022.  Vítěz převezme symbolické ocenění následující rok během květnového plenárního zasedání CCBE, které se bude konat každý rok v jiné evropské zemi.

Soutěžními jazyky jsou angličtina a francouzština, podrobné informace o soutěži jsou k dispozici na speciální webové stránce CCBE věnované soutěži https://www.ccbe.eu/actions/events/amicus-curiae-contest/, kde rovněž naleznete přihlášku k registraci. EN_CCBEACC_Registration-form-and-application-form-docx.docx (live.com)

 

Zdroj: CCBE

Go to TOP