Martin Maisner: Komoře bych přál, aby se o její činnost zajímalo více advokátů  

Poměrně dlouho vystupoval jako možný kandidát platformy Moderní advokacie na předsedu ČAK, což – jak se podle jeho slov ukázalo – byla role dosti

Exkluzivně pro AD

 Poměrně dlouho vystupoval jako možný kandidát platformy Moderní advokacie na předsedu ČAK, což – jak se podle jeho slov ukázalo – byla role dosti nevděčná. „Udělal jsem tak ze sebe v předvolební kampani terč. Ale to asi patří k věci a mohu říct, že jsem velmi rád, že už je po sněmu a že vše dopadlo tak, jak dopadlo,“ uvedl na úvod rozhovoru JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., jeden ze čtyř nově zvolených místopředsedů ČAK.

 

Byl jste zvolen členem představenstva na další čtyři roky. Co vše jste při své kandidatuře zvažoval?

Mohu říct, že tentokrát to bylo trochu jiné, než když jsem kandidoval do představenstva před minulým sněmem. Věděl jsem, že i sám bývalý předseda JUDr. Jirousek poměrně dlouho zvažoval, zda bude znovu kandidovat, a vědělo se také, že existuje významný tlak ze strany mladších advokátů na změnu v obsazení orgánů. Na druhou stranu jsem si byl dobře vědom, jak obtížně a dlouho se startovaly některé projekty, na kterých mi záleželo a které jsem chtěl dokončit.

 

Jak jste s celkovými výsledky voleb do orgánů ČAK spokojen?

Určitě ano. Platforma Moderní advokacie získala většinu a v rámci představenstva jsme nepochybně schopni se shodnout na rozumném řešení jakéhokoliv problému, což je důležité. Jediné, co mě mrzí je, že se do představenstva nedostalo více regionálních představitelů, ale to samozřejmě neznamená, že proto nemají regiony ve vedení advokacie svůj legitimní hlas. Takže paradoxně je to možná dobře, protože si představenstvo bude dávat zatraceně velký pozor, aby měly regiony dostatečný prostor a zastání.

 

Současně jste byl představenstvem zvolen místopředsedou. Je již známo, za jakou oblast budete odpovědný a s jakou vizí, projekty a plány přicházíte?

Pokud mohu brát za finální, na čem jsme se dohodli při první schůzi představenstva, měl bych mít na starosti oblast zahraničních styků ČAK, oblast digitalizace a problematiku rozhodčího řízení.

V oblasti zahraničních styků ČAK bych byl rád, kdyby došlo k zapojení dalších advokátů – zejména mladších – do pracovní skupiny pro mezinárodní vztahy a také k obměně některých zástupců ČAK v mezinárodních organizacích ve prospěch mladších kolegů. Byl bych také rád, kdyby v tomto směru byla ČAK aktivnější – nejenom v pěstování zahraničních aktivit ČAK, ale především v šíření informací a zkušeností takto získaných k nejširšímu okruhu advokátů.

Digitalizace je nepochybně obrovským a velmi aktuálním tématem. Pro mě osobně to není jen fráze a líbivé heslo, ale díky své specializaci na právo IT se touto problematikou zabývám již 30 let, takže je mi jasné, co vše bude třeba udělat, aby se informační technologie využívaly v činnosti ČAK co nejefektivněji. Poslední sněm to představenstvu nejen uložil, ale také rozhodl o tom, aby se na modernizaci agend vynaložily potřebné prostředky. Takže už to není jen téma k diskusi, zda ano, či ne, ale zcela jasný směr. Do toho samozřejmě patří i směřování k distančním – nebo chcete-li online – volbám do orgánů ČAK, ale tady bude třeba odvést i značnou práci na poli legislativním, a to samozřejmě nezáleží jen na představenstvu ČAK, ale i na tom, zda nám budou v tomto směru zákonodárci nakloněni.

Třetí oblastí, která si nepochybně zasluhuje pozornost a aktivní působení, je oblast alternativního řešení sporů formou rozhodčího řízení, kde si představuji, že bude úkolem ČAK nejen problematiku rozhodčího řízení advokátům více přiblížit, ale do značné míry ji i revitalizovat, aby byla šířeji používaná pro vymáhání oprávněných nároků klientů.

 

Jaké významné inovace vnímáte v právních službách, co se týče využití moderních technologií?

Komora v oblasti moderních technologií samozřejmě nezaspala a na inovace a změny přiměřeně reaguje. Když přišlo GDPR, vypracovala Komora pro všechny advokáty metodiku, jak požadavkům GDPR vyhovět v advokátní praxi. Bylo vypracováno stanovisko, které zpřesňuje pravidla, jak poskytovat právní služby online v souladu se zákonem a stavovskými předpisy, a byl také vypracován doporučený bezpečnostní IT standard pro advokáta při poskytování právních služeb. V tomto trendu bude také nové vedení Komory nejen pokračovat, ale bude se mu věnovat daleko intenzivněji.

 

Kde by podle Vás měla být Komora za další čtyři roky, co by vše měla v rámci Vašeho volebního období zvládnout?

To není jednoduchá odpověď, protože činnost Komory je rozsáhlá a jen popsat to, kde jsme teď a kde bychom chtěli být za čtyři roky, by zabralo několik stránek, možná několik desítek stránek.

Nicméně naší starostí spíše bude, kde bude za čtyři roky česká advokacie, nikoli Komora. S ohledem na stálé tlaky na nezávislost advokacie, zpochybňování její samosprávné povahy i snahy o prolomení advokátní mlčenlivosti bych rád zdůraznil, že bych si upřímně přál, abychom současné postavení nezávislé advokacie udrželi a v některých aspektech ji dokonce výrazně posílili. Komoru vidím za čtyři roky jako modernizovanou, efektivní a méně plachou v tom, aby o tom, co dělá a co se jí daří, informovala. A také bych Komoře přál, aby se o její činnost zajímalo více advokátů. Většina si totiž pořád přeje být činností Komory co nejméně „obtěžována“.


Vedle funkce v představenstvu Komory působíte i jako advokát. Jak si myslíte, že by měla úspěšnému advokátovi v jeho profesním růstu pomáhat jeho stavovská organizace?

Ano, působím jako advokát a rozhodce, tím se živím.  A působím jako samostatný advokát, takže advokacii skutečně vykonávám osobně, a nikoliv prostřednictvím svých kolegů a podřízených. Proto vím poměrně přesně, jak by měla a jak má stavovská organizace advokátům pomáhat. Především musí bránit a rozvíjet jejich postavení v rámci justičního systému, starat se o to, aby podmínky pro výkon advokacie nebyly pro advokáty nadměrně omezující (jsme sice regulovaná profese, ale za to bychom neměli být státem trestáni). Komora by také měla v rámci svých možností přispívat ke kultivaci stavu tím, že bude umožňovat další vzdělávání advokátů, dbát na dodržování etického kodexu a snažit se vylepšit mediální obraz advokacie.

Jsou ale samozřejmě věci, které Komora dělat nemůže a nemá dělat. Nemůže shánět advokátovi klienty, nemůže v klientských kauzách vystupovat na jeho straně, aby podpořila jeho argumentaci ve prospěch klienta, a nemůže mu zajišťovat běžný profesní servis stejně, jako mu nemůže poskytovat porady v právních věcech nebo advokátovi radit, jak má svůj advokátní byznys provozovat.

 

Jaký je Váš recept na to, jak skloubit vlastní praxi, funkci v ČAK a další profesní aktivity?

Filozoficky se tím nějak nezabývám. Je pravda, že mě moje práce advokáta neskutečně baví, takže tím, že pracuji, nijak netrpím. Práce v rámci mé funkce v ČAK je něco, co považuji za potřebné a kde snad mohu přispět svými schopnostmi, a přitom spolupracuji s výjimečnými lidmi. Takže to rozhodně nepovažuji za něco, co by mě ubíjelo a omezovalo.

 

Čím nejradši relaxujete?

Věcí, které mě zajímají a na které nemám dost času, je dlouhá řada – ať už je to muzika, malování, golf, jachting nebo cestování, ale nejlépe si odpočinu s rodinou – se ženou, dcerami nebo vnoučaty a nejlépe se všemi dohromady.

Děkujeme za rozhovor.


V seriálu rozhovorů Advokátního deníku s nově zvolenými členy představenstva ČAK
jste si již mohli přečíst:

 

JUDr. Monika Novotná: Advokáti jsou zastánci konzervativních hodnot, ale přejí si modernější Komoru

 

 

JUDr. Michala Plachká, LL.M.: V představenstvu jsme připraveni řešit specifické problémy advokátů z regionů

 

 

JUDr. Robert Němec, LL.M.: První rozhovor s novým předsedou ČAK o prioritách, vizích a směřování Komory

 Redakce AD
Foto: ČAK – Jan Kolman

Go to TOP