Sněmovní legislativa

V této rubrice naleznete znění zákonných a stavovských předpisů, týkajících se 8. sněmu České advokátní komory – vybraná usnesení zákona o advokacii, organizační řád ČAK, stálý volební řád ČAK, jednací řád sněmu ČAK, a především návrhy usnesení 8. sněmu ČAK.

Pozor, internetový prohlížeč Internet Explorer již není podporován, a tak pro kvalitní zobrazení Advokátního deníku a jeho rubrik prosím použijte jiný prohlížeč – Google Chrome, Microsoft Edge nebo Mozilla Firefox.

Go to TOP