Sněmovní legislativa

V této rubrice naleznete znění zákonných a stavovských předpisů, týkajících se 8. sněmu České advokátní komory – vybraná usnesení zákona o advokacii, organizační řád ČAK, stálý volební řád ČAK, jednací řád sněmu ČAK, a především návrhy usnesení 8. sněmu ČAK.

Go to TOP