Vladimír Janošek: Návrh usnesení 8. sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby připravilo a prosazovalo reformu advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky za účelem zvýšení jejich standardizace

Návrh

USNESENÍ 8. SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne ………2021,

kterým se ukládá představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo reformu advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky za účelem zvýšení jejich standardizace

 

Sněm České advokátní komory vychází ze skutečnosti, že průběh advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky, a to ať už písemné nebo ústní části, se značně liší v závislosti na zkušební komisi, k čemuž přispívá mj. stávající právní úprava, která obsahuje poměrně vágní (obecná) pravidla popisující jejich průběh. Sněm České advokátní komory proto ukládá představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo reformu advokátní zkoušky, zkoušky způsobilosti a uznávací zkoušky za účelem zvýšení jejich standardizace.

 

Go to TOP