Vladimír Janošek: Návrh usnesení 8. sněmu ČAK, kterým se ukládá představenstvu ČAK, aby připravilo a prosazovalo změnu právní úpravy advokátní zkoušky, která by spočívala ve zrušení písemného testu, popřípadě v zúžení jeho rozsahu jen na obor předpisy upravující poskytování právních služeb

Návrh

USNESENÍ 8. SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne ………2021,

kterým se ukládá představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo změnu právní úpravy advokátní zkoušky, která by spočívala ve zrušení písemného testu, popřípadě v zúžení jeho rozsahu jen na obor předpisy upravující poskytování právních služeb

 

Sněm České advokátní komory vychází ze skutečnosti, že písemný test u advokátní zkoušky se v praxi neosvědčil, a proto ukládá představenstvu České advokátní komory, aby připravilo a prosazovalo změnu právní úpravy advokátní zkoušky, která by spočívala ve zrušení písemného testu, popřípadě v zúžení jeho rozsahu jen na obor předpisy upravující poskytování právních služeb.

 

Go to TOP