Sněmovní fórum

Tato rubrika je určena pro diskusní příspěvky s advokátní sněmovní tematikou. Příspěvky do ní mohou zasílat jak společně kandidující uskupení, tak jednotliví kandidáti do všech orgánů ČAK, ale také další autoři, kteří budou chtít prezentovat své názory ke sněmovní advokátní problematice. Příspěvky musí splňovat všechna obecná kritéria pro publikování v Advokátním deníku, která jsou k dispozici ZDE. Texty budou zveřejňovány dle pořadí doručení do redakce. Redakce nebude do příspěvků žádným způsobem zasahovat, tzn. že je nebude jakkoliv stylisticky ani gramaticky upravovat.

Pozor, internetový prohlížeč Internet Explorer již není podporován, a tak pro kvalitní zobrazení Advokátního deníku a jeho rubrik prosím použijte jiný prohlížeč – Google Chrome, Microsoft Edge nebo Mozilla Firefox.

Go to TOP