Návrh usnesení 8. sněmu České advokátní komory, kterým se ukládá představenstvu ČAK zajistit důsledné využívání informačních technologií v rámci profesní samosprávy

Návrh

USNESENÍ 8. SNĚMU ČESKÉ ADVOKÁTNÍ KOMORY

ze dne ………2021,

kterým se ukládá představenstvu České advokátní komory, aby zajistilo důsledné využívání informačních technologií v rámci profesní samosprávy

 

 

Sněm České advokátní komory vychází ze skutečnosti, že veškeré společenské vztahy procházejí poslední dobou důslednou digitalizací, která přináší nové možnosti při obstarávání vlastních záležitostí i správě věcí veřejných. Česká advokátní komora v průběhu uplynulých let provedla zásadní kroky směrem k digitalizaci, a to zejména v oblasti informačního systému České advokátní komory jakožto informačního systému veřejné správy. V návaznosti na zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů a v návaznosti na potřeby další digitalizace, jejichž nezbytnost vyplynula z pandemie nemoci COVID-19, je však potřeba v trendu digitalizace i nadále důsledně pokračovat, a to při vědomí odpovídajících nákladů. Sněm České advokátní komory proto ukládá představenstvu České advokátní komory, aby zajistilo důsledné využívání informačních technologií v rámci profesní samosprávy a jejich dostatečný koncepční rozvoj, a to v maximální možné míře a včetně vyčlenění dostatečného rozpočtu na digitalizaci agend a fungování ČAK v rámci každého rozpočtového roku.

Go to TOP