ČAK se úspěšně zapojila do českého předsednictví v Radě EU 2022

ČAK se rozhodla být v letošním roce českého předsednictví v Radě EU proaktivní a nabídnout českým advokátkám, advokátům, jakož i koncipientkám a koncipientům pestrou škálu mezinárodních akcí. Zorganizovala tak sama celkem devět mezinárodních setkání, seminářů a konferencí.

Zcela první mezinárodní akcí, a to u příležitosti francouzského (leden – červen 2022) a českého (červenec – prosinec 2022) předsednictví, uspořádala ČAK ve spolupráci s frankofonní Asociací Masaryk mezinárodní seminář v Paříži, a to přímo na půdě českého velvyslanectví již koncem roku 2021.

V období českého předsednictví v Radě EU zorganizovala Komora dvě významné konference, které obdržely záštitu od ministra pro evropské záležitosti a byly tak zařazeny na oficiální seznam kulturních a doprovodných akcí v rámci českého předsednictví 2022.

Jako první se dne 26. září 2022 uskutečnila v pražském Karolinu mezinárodní konference Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech. Konferenci uspořádala ČAK ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti, Unii obhájců ČR a Právnickou fakultou Univerzity Karlovy.

Druhá významná konference, tentokrát ve spolupráci se Stálým zastoupením ČR při EU, se uskutečnila 8. listopadu 2022 v Bruselu. První část konference byla věnována roli advokátů v prosazování a ochraně principů právního státu, tématem druhé části byla advokátní povinnost mlčenlivosti a její ochrana v souvislosti se sledovacími aktivitami, sběrem dat a zaváděním filtračních pro důvěrnou komunikaci. Záznam z konference lze zhlédnout ZDE.

ČAK během druhého pololetí 2022 dále zorganizovala dalších šest mezinárodních akcí.

První akcí bylo Česko-slovensko-německé advokátní fórum, které se uskutečnilo ve dnech 2.-3. září v Praze, a bylo věnované zajímavé problematice „well-being“ advokátů.

Ve dnech 16. a 17. října uspořádala Komora významné Setkání prezidentů střední a východní Evropy v Praze. Pozvání přijali předsedové a další významní zástupci evropských advokátních komor ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska, Rakouska, Německa a Lichtenštejnska.

Dne 4. listopadu 2022 spolupořádala pak ČAK v Praze mezinárodní seminář k privátním nadacím.

Následovala třídenní konference, kterou Komora zorganizovala ve spolupráci s Akademií evropského práva (ERA), a to ve dnech 9. až 11. listopadu v Praze, na téma „Mediace v občanských a obchodních věcech zaměřená na jazyk, právo a praxi“.

Dne 29. listopadu pak podpořila ČAK seminář s polskými advokáty. Advokáti z polské Nadace Svobodné soudy #Wolne Sady vystoupili se svou přednáškou „Justice under Attack“  ve Fóru Karlín, kde přítomné uvítal místopředseda ČAK JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., a vyjádřil jménem ČAK podporu polské advokacii a apolitické justici stojící na straně práva a právního státu v Polsku.

Poslední mezinárodní akcí ČAK v roce 2022 byl mezinárodní seminář v Praze, organizovaný ve spolupráci s Nadací evropských advokátů (ELF) zaměřený na rodinné právo.

ČAK se v průběhu předsednictví zapojila i do akcí jiných subjektů, např. se zúčastnila setkání zástupců Evropské soudní sítě pro občanské a obchodní věci, které organizovalo Ministerstvo spravedlnosti ČR ve dnech 7. – 8. listopadu 2022 v Praze. ČAK zde byla zastoupena ředitelkou brněnské pobočky JUDr. Irenou Schejbalovou, která přednesla příspěvek o právní úpravě bezplatné právní pomoci v České republice.

Období českého předsednictví tak bylo pro ČAK velmi intenzivní a zároveň velmi úspěšné. Advokátky, advokáti i koncipientky a koncipienti se však mohou těšit na mezinárodní akce i v nadcházejícím roce 2023. Ve spolupráci s Nadací ELF bude ČAK spolupořádat další mezinárodní seminář, tentokrát věnovaný insolvenčnímu právu. Seminář by se měl předběžně uskutečnit v březnu v Praze. ČAK nadále pokračuje i v projektu dvoutýdenních výměnných stáží pro začínající advokáty v zemích participujících advokátních komor (Francie, Španělsko, Itálie, Řecko, Kypr, Polsko, Rumunsko a Slovensko). Česko-slovensko-německého advokátního fóra se i v roce 2023 budou moci všichni zájemci opět zúčastnit, tentokrát na Slovensku. A taktéž se připravuje mj. i tradiční studijní pobyt pro české advokáty a koncipienty u ESLP ve Štrasburku.

JUDr. Eva Indruchová, vedoucí mezinárodního odboru ČAK

Foto: logo, ilustrační

Go to TOP