Seminář k mediaci v EU – jazyk, právo a praxe oslovil 30 evropských advokátů 

Mediace v občanských a obchodních věcech zaměřená na jazyk, právo a praxi byla tématem třídenního semináře ve dnech 9. – 11. listopadu 2022 vedeného v anglickém jazyce, který zahájila členka představenstva JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová se slovy, že „mediace je důležitým a stále více užívaným prostředkem, jenž je využíván stranami, které chtějí sporu a řízení před soudem předejít“. Manažerka projektu za Evropskou akademii práva v Trevíru Anastasia Patta následně poděkovala České advokátní komoře za poskytnutí vzdělávacích prostor. „ERA si cení spolupráce s Českou advokátní komorou trvající řadu let“, uvedla a dále vyjádřila přání, aby spolupráce mezi ERA a ČAK byla nadále takto úspěšná. Seminář se uskutečnil ve vzdělávacích prostorách České advokátní komory v Myslíkově ulice.

 

Po dobu tří dnů se účastníkům semináře, advokátkám a advokátům, kteří přijeli nejen z České republiky a Slovenska, ale i Chorvatska, Litvy, Německa, Irska a Polska věnovalo 5 školitelů, odborníků na problematiku mediačně-právní a jazykovou, z toho 3 advokáti/meditátoři a 2 lingvistky. Mezi nimi byli Renate Dendorfer-Ditges, profesorka práva na Vysoké škole v Ravensburgu a emeritní profesorka EBS Univerzity ve Wiesbadenu, jež je také certifikovanou mediátorkou v Německu a při Newyorské advokátní komoře a  partnerkou advokátní kanceláře Ditges Partnerschaft mbB v Mnichově a Brian Hutchinson, profesor z irské právnické fakulty Univerzity v Dublinu a ředitel společnosti GBH Dispute Resolution Consultancy, která poskytuje služby v oblasti mediace, arbitráže a ostatních ADR. Třetí školitelkou byla Martina Doležalová, advokátka, mediátorka a vedoucí sekce pro alternativní řešení sporů (ADR) ČAK (na snímku). Jazykové školení účastníků pak bylo doménou 2 lingvistek, Španělky Evy Samaniego Fernández, lektorky angličtiny přednášející na UNED univerzitě ve Španělsku a dalších univerzitách, která je zároveň certifikovanou překladatelkou z jazyků španělština/angličtina a profesorkou přednášející soudcům, státním zástupcům a advokátům a české lingvistky Denisy Petrilákové, překladatelky a tlumočnice z jazyka anglického aktivně působící jako přednášející v zahraničních i českých institucích včetně například Justiční akademie ČR.

Třídenní seminář byl velmi nabitý. Účastníci semináře byli každý den rozděleni do skupin po 15 tak, aby mediační a jazykové vzdělávání bylo maximálně efektivní a co nejvíce interaktivní. Součástí semináře byly nejen základní přednášky pro všechny zúčastněné, ale i praktické workshopy.


První den semináře
zahájila Eva Samaniego Fernández, která s účastníky prošla základní anglickou právnickou terminologii a upozornila na problematiku anglické jazykové výslovnosti a možnosti záměn některých termínů. Eva poté v odpoledním panelu vedla praktická anglická písemná cvičení a cvičení k ústnímu vyjadřování. Brian Hutchinson se v dopoledním přednáškovém bloku věnoval právním základům přeshraniční mediace v občanských a obchodních věcech, a to především směrnici EU o mediaci, ale také např. Singapurské dohodě. V odpoledním bloku přednášek se zaměřil na přípravu mediačního procesu, jednotlivé fáze mediačního procesu, včetně budování důvěry u klientů a oblast profesního tajemství v mediaci.

Renate Dendorfer-Ditges zahájila druhý den semináře praktickým workhopem zaměřeným na koncepty mediace v mediaci obchodní a seznámila účastníky se základními negociačními technikami. Druhá skupina účastníků se pod vedením Evy Samaniego Fernández věnovala rozšířeným anglickým jazykovým cvičením.

Třetí den byl ve znamení českých přednášejících a čtyř seminárních bloků, ve kterých se střídala Martina Doležalová a Denisa Petriláková. Martina Doležalová zahraničním advokátům předala informace o právní úpravě mediace a civilním řízení v České republice a zdůraznila výhody mediace. Věnovala se též výkonu mediačních dohod, úloze advokáta-mediátora při mediaci a profesnímu tajemství. Denisa Petriláková navázala na Evu Samaniego Fernández a pokračovala v jazykové výuce, během které si účastnící semináře připravovali krátké ústní mediační vystoupení a absolvovali další praktická lingvistická cvičení.

Třídenní seminář byl zakončen tzv. diskusí u kulatého stolu na téma mediace a nejvhodnější typy mediace, kde si advokáti pocházející z různých zemí EU vyměňovali své zkušenosti a informovali se navzájem o fungování institutu mediace a alternativního řešení sporů ve svých zemích.


Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: Redakce AD

 

Go to TOP