Kvůli podvodům s bonusy podala finanční správa 133 trestních oznámení

Finanční správa dosud podala 133 trestních oznámení v souvislosti s pokusy o zneužití vyplácení tzv. kompenzačního bonusu. Podle správy tak bylo před neoprávněnou výplatou uchráněno zhruba 47 milionů korun.

Finanční správa byla v loňském roce pověřena správou tzv. kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), společníky malých firem i zaměstnance pracující na dohodu. Správa kromě výplaty bonusu znamená i kontrolu dodržování zákonných podmínek pro jeho přiznání. Během pandemie, která začala na jaře roku 2020, přijala Finanční správa zhruba 2,7 mil. žádostí, na jejichž základě vyplatila žadatelům kompenzace za více než 44 mld. Kč.

Zákonnou povinností správce daně je zároveň kontrolovat, zda žadatelé nezneužívají této státní pomoci, a proto Finanční správa od jara 2020 kontinuálně monitoruje výplatu kompenzačního bonusu. V některých případech Finanční správa zjistila jeho zneužití a podala 133 trestních oznámení, přičemž bylo před neoprávněnou výplatou uchráněno cca 47 mil. Kč.

V současné době Finanční správa oslovuje žadatele o kompenzační bonus, u kterých bylo na základě spolupráce s jinými resorty zjištěno, že souběžně čerpali kompenzační bonusy a covidové podpory vyplácené jinými resorty, u nichž zákon souběh výslovně zakazuje. „Za období letošního roku bylo zjištěno možné pochybení jen u cca 2,5 tisíce žadatelů, což v porovnání s jejich celkovým počtem nelze hodnotit jako cílené a plošné zneužívání zákona,“ doplňuje generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová. Pozitivní je, že vzhledem k celkovému množství žadatelů a k celkově vyplacené částce nejsou zjišťovány četné případy a částky žádané či vyplacené v těchto případech dosahují jen zlomku částek oprávněně vyplacených.

S příchodem první vlny epidemie koronaviru v roce 2020 začala Finanční správa vyplácet živnostníkům a dalším podnikatelům tzv. kompenzační bonus ve výši 500 Kč za kalendářní den, kdy bylo jejich podnikání omezeno či zakázáno vládními opatřeními. Na podzim 2020 pak kvůli druhé vlně ministerstvo financí připravilo další pomoc ve stejné výši. V únoru 2021 pak Sněmovna schválila novou podobu kompenzačního bonusu, který byl navýšen až na 1000 Kč denně.

Příspěvek je spravován jako daň podle daňového řádu a finanční správa podává zpravidla trestní oznámení na vylákání daňové výhody.

Finanční správa bude v prověřování oprávněnosti vyplacených kompenzačních bonusů nadále pokračovat i v dalších jeho oblastech, a to včetně oprávněnosti vyplacení kompenzačních bonusů společníkům společností s ručením omezeným či skutečnosti, zda žadatelům o kompenzační bonus na základě skutečností uvedených v jejich žádostech nevznikla povinnost podat daňová přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Tyto oblasti budou postupně prověřovány v závěru letošního a začátkem příštího roku.

Zdroj: Finanční správa; ČTK

 

Go to TOP