ČAK uspořádala ve spolupráci s Asociací Masaryk úspěšnou konferenci v Paříži

Ve spolupráci se svým dlouholetým partnerem, frankofonní Asociací Masaryk, uspořádala Česká advokátní komora konferenci pro české a francouzské advokáty a advokátní koncipienty v Paříži. Akce, která byla pro účastníky zdarma, se uskutečnila 26. listopadu 2021 na půdě českého velvyslanectví.

 

Hlavním tématem jednání bylo ADR v ČR a ve Francii. Konference probíhala v angličtině a francouzštině a zúčastnilo se jí téměř 30 účastníků. Akce se uskutečnila v Paříži jednak u příležitosti nadcházejícího francouzského (leden – červen 2022) a českého (červenec – prosinec 2022) předsednictví v Radě EU, ale též jako symbolická oslava 30. výročí od založení Asociace.

Konferenci oficiálně zahájila JUDr. Eva Indruchová, vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK. Následovalo přivítání velvyslancem ČR ve Francii Michelem Fleischmannem (na fotografii vlevo). Prostřednictvím videoprojekce účastníky pozdravil i Robert Badinter, prezident Asociace Masaryk.

První dva příspěvky programu byly zaměřeny na historii česko-francouzských vztahů, historii spolupráce ČAK a Asociace Masaryk i historii ADR. Za Českou advokátní komoru přednášel JUDr. Stanislav Balík (na fotografii vpravo), advokát, a za Asociaci Masaryk Yves Laurin, její spoluzakladatel.

Následoval zajímavý exkurz do současných (především obchodních) vztahů, které společně shrnuli Ing. Vítězslav Blažek, ředitel CzechTrade France, a Zuzana Gamrotová, vedoucí Obchodně-ekonomického úseku velvyslanectví ČR.

Jako další vystoupily prostřednictvím videokonference mediátorky Catherine Kessedjian, emeritní profesorka University Paris 2, a JUDr. Martina Doležalová, advokátka, s praktickým příspěvky shrnující právní úpravu ve Francii a ČR.

Následoval networking všech účastníků u číše vína s výhledem na dominantu Paříže – Eiffelovu věž. Konference se setkala s velkým pozitivním ohlasem všech účastníků.

 

JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M., vedoucí Odboru mezinárodních vztahů ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP