Mezinárodní seminář s Nadací ELF se věnoval rodinnému právu

Česká advokátní komora uspořádala v předvánočním čase dne 19. 12. 2022 ve spolupráci s Nadací evropských advokátů (ELF) celodenní mezinárodní seminář zaměřený na rodinné právo.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu CiviLaw, financovaného z programu Spravedlnosti Evropské komise. Projekt má celkem 8 partnerů – advokátních komor. Konkrétně se jedná o advokátní komory z Itálie, Španělska, Kypru, Rumunska, Polska, Řecka, Španělska a ČR.

Ze zahraničních zemí se semináře zúčastnil vždy alespoň jeden zástupce, celkem se semináře zúčastnilo přes 30 advokátů. Za ČAK uvítala přítomné Mgr. Radka Korbelová Dohnalová, Ph.D., členka Sekce ČAK pro rodinné právo (na snímku).

Moderátorkou a prvním řečníkem byla JUDr. Martina Zavadilová, Ph.D., advokátka, která se zaměřila na problematiku příslušnosti ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti. Následoval příspěvek italské advokátky Alessandry Capana Brancy ohledně mezinárodního únosu dětí. S dalším příspěvkem na téma uznávání, vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí v rodinných věcech vystoupil advokát z Kypru, Laris Vrahimis. Posledním řečníkem byl advokát Mgr. Martin Kornel, Ph.D., který se ve svém projevu věnoval především majetkovým poměrům v manželství. Celodenní seminář jménem ČAK oficiálně ukončila JUDr. Eva Indruchová, vedoucí mezinárodního odboru ČAK.

Seminář sklidil velký úspěch, a to jak ze strany účastníků, tak řečníků i samotné Nadace ELF, která je dlouhodobým partnerem ČAK. Již od počátku vzniku Nadace je ČAK jejím aktivním partnerem a pravidelně společně pořádají mezinárodní semináře, a to nejméně jednou, někdy i dvakrát ročně. Témata byla v minulosti různorodá, např. GDPR, insolvence či nyní rodinné právo. Nejpopulárnějším projektem s Nadací ELF je pak mezinárodní výměna mladých advokátů (Lawyerex).

Nadace ELF se sídlem v Haagu realizuje projekty zaměřující se na výkon advokacie, rozvoj práva a praxe v souvislosti s právním státem a výkonem spravedlnosti a rovněž rozvoj práva jako takového, a to jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Prostřednictvím své činnosti Nadace podporuje cíle, hodnoty a související politiky evropských advokátů vytvořené Radou evropských advokátních komor (CCBE).

Projekt bude pokračovat i v roce 2023 a ČAK bude spolupořádat další seminář, tentokrát věnovaný insolvenčnímu právu. Seminář by se měl předběžně uskutečnit v březnu v Praze.

JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., vedoucí mezinárodního odboru ČAK

Foto: redakce AD

Go to TOP