V Praze se uskutečnil mezinárodní seminář k privátním nadacím v ČR

Exkluzivně pro AD

Již tradiční mezinárodní seminář, na kterém se setkávají advokáti a zástupci společností pohybující se v oblasti svěřenských fondů, nadací a nadačních fondů, se uskutečnil v prostorách Braunova domu na Karlově náměstí. Seminář na téma „Privátní nadace v České republice, mezinárodní srovnání“ navázal na úspěšný seminář z minulého roku „Svěřenské fondy v České republice po 7 letech existence právní úpravy – praxe a mezinárodní srovnání“.

 

Účastníky akce přivítal jménem České advokátní komory, která byla spoluorganizátorem semináře, její místopředseda pro mezinárodní vztahy JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., (na snímku). Se svou zdravicí a představením Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů pokračoval Petr Jakubec, zástupce Asociace následovaný Paolem Panico, ředitelem společnosti STEP v Evropě.

Mgr. Štěpán Holub z advokátní kanceláře Holubová advokáti s. r. o, který seminář moderoval, zároveň přednesl úvodní příspěvek na téma Privátní nadace v České republice a zahájil tak první panel semináře. Účastníci vyslechli příspěvky zaměřené na praktické využití privátních nadacích v různých jurisdikcích a relevantní právní úpravy v Lichtenštejnsku, Egyptě, Dubaji, Rakousku, Polsku, Jersey (UK) a USA (Wyoming). Mimo právo kontinentální a obyčejové (common law) byla stručně zmíněna i právní úprava nadace v právu Sharija.

Druhý panel semináře řešil otázku, který institut, tj. svěřenský fond nebo nadaci, upřednostnit a nabídnout klientovi a kdy. Perspektivu z úhlu pohledu lichtenštejnského práva přednesla Martina Gassner ze společnosti First Advisory. Svěřenským fondům, z hlediska jejich výhod a nevýhod, se věnoval v rámci druhého panelu také James Thurnbull, advokát zastupující Nový Zéland, kde je zcela běžné zakládat svěřenské fondy ve velkém množství .

Privátní nadace v kontextu daňového práva byla tématem třetího a zároveň posledního panelu semináře a příspěvky v něm byly zaměřeny na daňové dopady a daňové výhody privátních nadací v Lichtenštejnsku a daňové výhody mezi Lichtenštejnskem a Českou republikou, kdy je od roku 2016 možné využít Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění. Sara Sahranavard se následně zaměřila na práva příjemců v rámci privátních nadací v Lichtenštejnsku.

Následná diskuse, která se nesla v duchu praktických případů a také problémů při zakládání svěřenských fondů a nadací v České republice, seminář ukončila a potvrdila důležitost takových odborných setkání.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK; Redakce AD
Foto: Redakce AD

 

Go to TOP