Je to na vás. Přijďte na letošní sněm rozhodnout o buď, anebo.

Pokračovat v budování Komory jako ministerstva advokacie, anebo ji místo toho raději přeměnit v malý, pružný user friendly servis pro advokáty?

Pronajmout si na třicet let prostory v Paláci Dunaj, anebo místo toho raději provést personální audit a většinu agend digitalizovat?

Zvyšovat advokátům členské příspěvky mezi sněmy rozhodnutím představenstva, anebo místo toho raději svěřit rozhodování o příspěvcích výlučně sněmu?

Zpoplatňovat advokátům ověřovací knihy, anebo jim je raději dávat zdarma jako užitečnou službu již v ceně ročních příspěvků?

Pokračovat ve stávající mediální politice, anebo místo toho raději aktivně umísťovat advokátní témata do rozhlasu, televize a novin?

Pokračovat v boji proti nepoctivým poskytovatelům právních služeb ofenzivní Deskou necti, anebo místo toho raději na svou stranu získat média a vést s nimi proti vinklářům společensky odpovědnou kampaň?

Uzavírat se čtyři roky v Kaňkově paláci, anebo místo toho raději vyjíždět mezi regionální advokáty, aktivně se zajímat o jejich problémy a pomáhat jim je na místě řešit?

Spokojit se s účastí bezmála dvou tisíc advokátů na advokátních sněmech, anebo místo toho raději umožnit už za čtyři roky volit orgány Komory všem advokátům on-line jako ve dvanácti evropských advokátních komorách?

Po desetiletí trpělivě prosit ministerstvo spravedlnosti o zvýšení advokátního tarifu, anebo místo toho raději konečně prosadit odpovídající odměny pro advokáty i náklady řízení pro naše klienty?

Používat v 21. století papírové indexy pro advokátní koncipienty, anebo je raději nahradit on-line docházkou?

Každoročně zveřejňovat obecný jednostránkový rozpočet, anebo místo toho raději advokátům zpřístupnit transparentní on-line rozklikávací rozpočet?

Vydávat Bulletin advokacie v papírové podobě, anebo místo toho raději jen v té elektronické?


JUDr. Tomáš Nahodil, advokát,
kandidát platformy Otevřená advokacie do představenstva České advokátní komory

Go to TOP