JUDr. Lenka Vidovičová: Inspirace odjinud není na škodu

Stejně jako jiné obory činnosti má i česká advokacie svou „kauzu“. Mám na mysli téma sice závažné, pro chod advokacie podstatné, ale zároveň takové, které se při vhodné interpretaci může stát umělou bombou a navozuje zdání, že se děje něco nekalého. Vždy, když je potřeba rozvířit hladinu, či strhnout pozornost, je téma stále po ruce – „kauza Dunaj.“

 

Kdykoli se vynoří, očekává se od představenstva České advokátní komory okamžitá, vyčerpávající odpověď – bez ohledu na skutečnost, že dotazy byly mnohokrát před tím odpovězeny, podloženy argumenty a karty byly mnohokrát vyloženy na stůl. Nic však nepomůže a když je potřeba, kauza se znovu oživí, jako by odpovědí nebylo. Od tohoto přístupu pak je blízko ke zkratkovitému závěru o tom, že Komora není otevřená, vstřícná, transparentní, nehospodárně hospodaří a podobně… A to je to, co rozvíří hladinu nejlépe, nemám pravdu?

Není mi smutno po výpadech podobného typu, ale na celou situaci jsem si vzpomněla při nedávné návštěvě Pařížské advokátní komory, která aktuálně řešila podobnou situaci. Tradiční sídlo pařížských advokátů na 2rue de Harlay, reprezentativní palác z konce 19. století na prestižní adrese, přestal vyhovovat potřebám moderní advokacie a bylo nutné vyřešit, co dál. Nebudu dlouho čtenářstvo napínat – pařížská advokacie přistoupila k vybudování dalšího centra „La maison de l’ordre des avocats“, sice v jiném pařížském okrese, ale na adrese stejně prestižní, v blízkosti nového justičního paláce (podrobnosti viz https://www.avocatparis.org/services-de-l-ordre/maison-des-avocats).

Náklady na vybudování činily 60 milionů eur (!) a představenstvo Pařížské advokátní komory tyto vysoké náklady odůvodnilo nepochybným zájmem advokátů za respektování skutečnosti, že kvůli této investici nebudou zvyšovány příspěvky. Dům má 8 poschodí, cca 7 000 m2 využitelné plochy pro odborná oddělení Komory, včetně auditoria a podobných prostor, takže i provozní náklady budou vysoké.

Je ještě nutné odůvodňovat, že investice do těchto oblastí jsou nutné, promyšlené a zdaleka ne unáhlené? Že nejde o „vyhozené“ peníze a že vedení komor kompetentně a uvážlivě rozhoduje, a to i když nevyhlašuje veřejné soutěže?

 

JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., kandidátka do představenstva České advokátní komory (Kandidátka 21)
Foto: archiv autorky

Go to TOP