JUDr. Lukáš Slanina: Proč se tam cpeme a co tam chceme?

Rozumím tomu, že chtít uspět ve volbách nenajde u protikandidátů příliš pochopení. Zvlášť když nejpřirozenější motivací pro kandidaturu je vůle dokázat, že zvládneme danou činnost lépe než ostatní. Pokud bychom si mysleli, že nemáme schopnosti a vůli dělat věci lépe, než ostatní, postrádala by kandidatura smysl.

 

Nepříjemným důsledkem této premisy je, že volební proces je konfliktem mezi různými pohledy a tedy generuje názorový nesoulad. Volby do představenstva naší komory nejsou jiné.

Kandidáti naší platforma Komora 2.0 ani já osobně si nemyslíme, že budeme lepší, protože jsme mladší/starší, z regionu/Prahy nebo malé/velké kanceláře. Myslíme si, že to zvládneme lépe, protože máme jiné životní zkušenosti a profesní dráhy než naši ostatní kandidáti a tyto zkušenosti nám dávají výhodu do této doby.

Samo o sobě by to nebyla dostatečná výbava. Kromě tohoto měkkého obalu máme i tvrdé advokátní jádro a chápeme, že jedině silná nezávislá advokacie s jasně definovanou ochranou klientů skrze advokátní mlčenlivosti, může plnit svou společenskou úlohu a hrát svou nezastupitelnou roli v právním státě.

Advokáty respektovaná komora, která bude pilně plnit svou veřejnosprávní úlohu, ale bude více než dnes myslet na to, aby byla pro své členy uživatelsky přívětivější, neztratí nic ze své nezávislosti, ale naopak získá větší sílu a legitimitu pro prosazování společných zájmů advokátek a advokátů.

Z příspěvků kolegů kandidujících za jiné platformy či nezávisle, kteří nejsou naladěni na stejnou notu, jsem nabyl dojmu, že zřejmě vysíláme zcela špatné signály nebo naše signály neladí s jejich přijímači.

Ne, nejsme socialistická bojůvka, která by chtěla více přerozdělovat a zasahovat do podnikání advokátů. Pořád je to starý dobrý kapitalismus, jen chceme se stávajícími prostředky komory zahrát více muziky a nenutit, každého zvlášť vymýšlet kolo, když to může komora udělat pro všechny. Víme jak na to, protože jsme si to vyzkoušeli v našich kancelářích, které si musely najít na obsazeném trhu své konkurenční výhody a to hlavně díky efektivitě a inovacím. Opravdu nejde zavést některé vzdělávací akce v podobě e-learningu, aby člověk ušetřil čas a případně se k probrané látce mohl vrátit? Osobní setkávání na kurzech je sice důležité, ale doba se zrychluje a je třeba s ní držet krok.

Ne, nechceme komoru pouze pro mladé advokáty. Chceme silnou komoru, která zajistí klidný výkon advokacie všem jejím členům bez rozdílu věku, pohlaví a způsobu výkonu advokacie. Možnost rezervovat si termín pro výměnu ověřovací knihy přes formulář ušetří čas každému.

Ne, nemyslíme si, že stávající členové představenstva jsou neschopní páprdové. Máme respekt vůči všem stávajícím členům představenstva, nejen proto, že obětovali svůj čas pro zajištění společných zájmů celé advokacie, ale i proto, že jde o zkušené advokáty, kteří jsou často špičkami svých oborů. Jen máme dojem, že se naše životní zkušenosti liší a ty které máme my, by mohly být komoře nyní ku prospěchu.

Ne, nechceme revoluci ani vzpouru, chceme evoluci a kontinuitu. Neaspirujeme na obsazení funkce předsedy komory, protože si myslíme, že by do ní neměl naskočit nikdo bez předchozí zkušenosti z představenstva. Chceme pomoci zejména v tématech, která nám jsou blízká jako vzdělávání, komunikace a digitalizace a vhodně tak doplnit zkušenější kolegy a načerpat nezbytné zkušenosti.

Proč tedy děláme vlny a nenecháme poklidně plynout volební mašinerii? Jelikož většina z kandidátů naším platformy Komora 2.0 jsou činorodí lidé, kteří vybudovali vlastní úspěšné advokátní kanceláře, tak jsme nabyli dojmu, že máme chuť a schopnosti přispět ke zlepšení fungování naší komory a bohužel bez poukázání na naše výhody oproti ostatním kandidátům to nejde.

Dejte nám Váš hlas a posuňme naši komoru na novou úroveň.

 

JUDr. Lukáš Slanina, kandidát do představenstva ČAK v rámci platformy Komora 2.0
Foto: archiv autora

 

 

 

Go to TOP