Tomáš Nahodil: Poděkování budoucímu předsedovi České advokátní komory

Vážený pane nedávno zvolený předsedo,

děkuji Vám, že jste se rozhodl advokátní komoru změnit v malý, pružný a efektivní servis pro advokáty a nepokračovat ve výstavbě ministerstva advokacie, jímž Komora nikdy nebyla, ani být nemohla. Mé díky Vám patří za provedený personální audit a zeštíhlení aparátu.

Děkuji Vám, že jste se rozhodl změnit mediální politiku Komory. Krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá mediální koncepce a obsazení postu tiskového mluvčího takovým známým a respektovaným novinářem, který za ni dnes mluví, pomohly dostat advokátní témata do médií. Všichni vědí, kdo jste. V televizi, rozhlasu i novinách jste Vy i ostatní členové představenstva tak často, až se advokáti začali odhlašovat z odběru tištěného Bulletinu advokacie. K informování o dění v advokacii jim začalo postačovat sledovat běžná média! Novináři se na kontakt s Komorou těší. Jsou nadšeni, kolik nových původních témat jim Komora dodává. Mediální obraz advokacie se změnil k lepšímu.

Děkuji Vám, že jste se rozhodl skoncovat s Deskou necti a proti nepoctivým nabídkám právního poradenství bojujete společensky odpovědnou kampaní, do níž jste přibral média. Líbí se mi ty krátké spoty v rádiu! Lidé na ně, vím to ze svého okolí, dávají. Kolik známých lidí, které jste pro tuto kampaň získal, se ve spotech nebojí promluvit o tom, jak je vinkláři v minulosti poškodili!

Komunikace Komory s advokáty prostřednictvím sítě LinkedIn se osvědčila. Účet sleduje několik tisíc advokátů a advokátních kanceláří. Nikomu už neunikne žádná novinka, žádná pozvánka na on-line webinář, žádná společenská událost. Pochvalně hodnotím i formu a rychlost komunikace Komory na Facebooku.

Mé díky Vám patří za digitalizaci Komory. Povedla se. Inteligentní samovyplňovací formuláře šetří čas advokátům i koncipientům.

Děkuji Vám za vše, co jste udělal pro transparentnost Komory. Každý z dvanácti tisíc advokátů se díky Vám nyní může po přihlášení do intranetu podívat na rozklikávací rozpočet a hned vidí, jak Komora hospodaří a za co vydává příspěvky vybrané od advokátů.

Ale ze všeho nejvíc Vám děkuji, že jste spolu s celým představenstvem sestoupili mezi advokáty. Navštěvujete kraje a okresy. Zajímáte se o advokáty. Dáváte jim na potkání číslo svého mobilu a říkáte: „Kdyby cokoli, zavolejte mi, hned se na to podívám, jsem tu přece pro vás.“

Advokátní noblese jste dal nový význam. Nikdo už nechybuje v tom, že by ji snad mylně pokládal za synonymum pro nafoukanost. Každý si ji díky Vám začal spojovat s opravdovou a uvěřitelnou vřelou lidskostí a zájmem o druhé. Advokáti už vědí, pane předsedo, koho budou v on-line volbách volit příště – Vás! 😊

Váš Tomáš Nahodil

 

Autor je kandidátem platformy Otevřená advokacie do představenstva České advokátní komory.
Foto: archiv autora

Go to TOP