Nejvyšší správní soud již zrušil řadu vládních protiepidemických opatření

S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Ao 17/2021 – 63 ze dne 27. července 2021 vám nabízíme výběr rozhodnutí NSS zasahujících do protiepidemických opatření v ČR:

 

14. dubna 2021 NSS vyhověl odborům výrobce léčiv Teva Czech Industries a zaměstnankyni D. B. a označil za nezákonné opatření Ministerstva zdravotnictví ukládající povinnost testovat zaměstnance na covid-19. NSS nemohl opatření zrušit, neboť již neplatilo, bylo nahrazeno jiným opatřením.

22. dubna 2021 NSS zrušil celé mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 10. dubna (později ještě dvakrát aktualizované), které mimo jiné omezovalo provoz obchodů, služeb i setkávání lidí. Vláda reagovala na zrušení opatření NSS schválením dalšího.

11. května 2021 NSS zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví, které upravovalo povinnosti pozitivně testovaných zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných. Podle NSS vykazovalo hrubé nedostatky v odůvodnění. Účinnost verdiktu soud odložil o čtyři dny, aby Ministerstvo zdravotnictví mělo čas vydat případně nové opatření.

20. května 2021 NSS rozhodl, že Ministerstvo zdravotnictví dostatečně neodůvodnilo zákaz nočního prodeje ve večerkách, byl proto v rozporu se zákonem.

21. května 2021 NSS zrušil regulaci provozu restaurací, heren a kasin v aktuálním opatření Ministerstva zdravotnictví. Rozhodnutí ale nemělo bezprostřední dopad, týkalo se provozu v aktuálním týdnu, pro další týden už ale bylo připravené nové opatření, v základních bodech totožné.

28. května 2021 NSS konstatoval, že opatření Ministerstva zdravotnictví, které se týkalo provozu lyžařských vleků a lanových drah, bylo nezákonné. Opatření účinné od 25. dubna už NSS nemohl zrušit, protože platilo jen týden a poté je nahradilo nové, obsahově podobné.

1. června 2021 NSS uvedl, že opatření MZd, kvůli kterému zůstávaly na přelomu dubna a května zavřené restaurace, bylo v rozporu se zákonem. Soud už nemohl opatření zrušit, neboť bylo účinné jen týden, a tak zpětně konstatoval jeho nezákonnost.

2. června 2021 Podle rozhodnutí NSS bylo plošné uzavření mateřských škol a výrazné omezení provozu základních škol na základě dvou dubnových opatření Ministerstva zdravotnictví nezákonné. Ministerstvo může mimo nouzový stav podle pandemického zákona plošně omezit vysoké školy, nikoli mateřské a základní školy.

9. června 2021 Regulace provozu sportovišť, koupališť a wellness zařízení kvůli prevenci šíření onemocnění covid-19 byla nezákonná, konstatoval Nejvyšší správní soud. Ministerstvo podle něj náležitě neodůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s nařizovanou regulací a ani se nezabývalo její nezbytností. Opatření bylo účinné v týdnu od 26. dubna do 3. května, poté je nahradilo nové, obsahově podobné opatření. Proto soud nemohl rozhodnout o zrušení, jen zpětně konstatovat nezákonnost.

11. června 2021 NSS zpětně konstatoval, že opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 27. 4. 2021 pod čj. MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN o povinné ochraně dýchacích cest, které platilo na začátku května, bylo kvůli nedostatečnému odůvodnění a chybějící analýze rizik v rozporu se zákonem.

23. června 2021 Nejvyšší správní soud shledal nezákonnost čl. I bodu 3 mimořádného opatření MZd ze dne 14. 5. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-10/MIN/KAN. Ministerstvo zdravotnictví dostatečně neodůvodnilo nezbytnost intenzivního plošného omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří a zákazu osobní přítomnost žáků a studentů na vzdělávání.

28. června 2021 Podle NSS Ministerstvo zdravotnictví náležitě nevysvětlilo, proč bylo potřeba testovat na koronavirus pracovníky malých společností a živnostníky bez zaměstnanců. Dvěma rozsudky NSS zrušil některé články mimořádného opatření MZd.

30. června 2021 Nejvyšší správní soud zpětně konstatoval nezákonnost květnového opatření Ministerstva zdravotnictví, které jako podmínku vstupu do vnitřních prostor a na akce vyžadovalo očkování, negativní PCR nebo antigenní test, případně potvrzení o prodělané nemoci. Ministerstvo podle soudu diskriminovalo lidi s laboratorně potvrzenými protilátkami proti nemoci covid-19.

1. července 2021 Podle NSS omezení stravovacích i ubytovacích služeb na přelomu dubna a května bylo v rozporu se zákonem. Soud dal ve svém rozhodnutí zapravdu několika společnostem provozujícím hotely. NSS zdůraznil, že mimořádná opatření musejí být srozumitelná, soudržná i dobře odůvodněná.

27. července 2021 Nejvyšší správní soud zrušil aktuálně platné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení respirátorů ve vnitřních prostorách, protože není náležitě odůvodněné. Zásah vstoupí v platnost za tři dny od právní moci rozsudku, ministerstvo tak má čas reagovat a odůvodnění doplnit.

 

Redakce AD, ČTK
Foto: NSS

Go to TOP