Nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž jednal s předsedou NS

Spolupráce Nejvyššího státního zastupitelství a Nejvyššího soudu bude i nadále pokračovat. Zejména pak v oblasti společných seminářů pro soudce, státní zástupce, policisty nebo pracovníky probační a mediační služby. Shodli se na tom v úterý 27. července 2021 nově jmenovaný nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž (viz foto) a předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

 

„Dohodli jsme se například na tom, že budeme kontinuálně navazovat na úspěšnou tradici společných seminářů, které podle statistik natolik zkvalitnily přípravné řízení, že soudci mají pak mnohem častěji možnost, na základě kvalitně připravených podkladů, uložit alternativní trest,“ vysvětlil předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy.

Rovněž upozornil i na to, že spolupráce soudců a státních zástupců má své pevně dané logické hranice určené nezávislostí a spravedlností soudního procesu, a to proto, že státní zástupci jsou jednou z procesních stran v trestním řízení, kde je třeba dbát, aby byly dodrženy rovné podmínky i pro obviněné a obhajobu.

„Nejvyšší soud vnímám jako vrcholnou instituci obecných soudů, která zásadním způsobem formuje judikaturní praxi. Nejvyšší státní zastupitelství proto chce v tomto směru napomoci i cestou podávání mimořádných opravných prostředků,“ doplnil Igor Stříž.

Společné semináře obou institucí mají svou tradici již od roku 2017 a podstatně napomohly k vytváření podmínek pro ukládání širší škály alternativních trestů, jako je například častější ukládání trestů peněžitých.

 

Zdroj: NS, NSZ
Foto: NS

 

Go to TOP