Omezení restaurací na přelomu dubna a května bylo podle NSS nezákonné

Opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN ze dne 23.  dubna 2021, část čl. I bod 2, kvůli kterému zůstávaly na přelomu dubna a května zavřené restaurace, bylo v rozporu se zákonem. V rozsudku 8 Ao 11/2021-24 zveřejněném dne 1. června 2021 to uvedl Nejvyšší správní soud (NSS). Vyhověl podnětu lékaře, jenž si stěžoval na zásah do práva na svobodu pohybu a pobytu. NSS už nemohl opatření zrušit, bylo totiž účinné jen týden, a tak zpětně konstatoval jeho nezákonnost.

 

Nejvyšší správní soud navázal na svá starší rozhodnutí, ve kterých rušil, případně konstatoval nezákonnost některých opatření proti šíření koronaviru. Nyní se konkrétně zabýval omezením provozoven stravovacích služeb prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti. Šlo například o restaurace, hospody a bary. Výjimku mělo například zaměstnanecké stavování.

NSS už dříve dospěl k závěru, že pandemický zákon umožňuje omezit jen obchodní a výrobní provozovny, nikoliv provozovny služeb, včetně restaurací. Služby včetně restaurací by bylo možné regulovat podle zákona o ochraně veřejného zdraví, ale jen při splnění určitých podmínek a při náležitém odůvodnění. Připadalo by to v úvahu při velmi nepříznivé epidemické situaci, kdy je celá země v podstatě jediným ohniskem.

Na přelomu dubna a května takové podmínky nenastaly, respektive je Ministerstvo zdravotnictví v odůvodnění neprokázalo, míní NSS. Ministerstvo zdravotnictví tehdejší epidemickou situaci hodnotilo nadále jako nepříznivou, chtělo co nejvíce zbrzdit epidemii a zamezit opětovnému nárůstu nových případů.

„Z toho lze dovodit, že sám odpůrce (Ministerstvo zdravotnictví) celou Českou republiku v období, kdy bylo vydáno nyní napadené mimořádné opatření, nepovažoval za ohnisko nákazy. Vycházel naopak z toho, že je třeba stanovit takovou regulaci, díky které se bude vzniku ohnisek nákazy předcházet,“ stojí v rozsudku.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP