NSS: Opatření MZd týkající se provozu vleků a lanovek bylo nezákonné

Nejvyšší správní soud dne 28. května 2021 vyslovil – na návrh společnosti SKIAREAL ČHS, s. r. o., provozující lyžařské středisko s lanovkou a vleky v Jeseníkách –, že opatření obecné povahy odpůrce čj. MZDR 14601/2021-6/MIN/KAN ze dne 23. 4. 2021 bylo v části čl. I bodu 5 písm. h) v rozporu se zákonem. V této části byl regulován provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že v nich byla až na výjimky zakázána přítomnost veřejnosti. Výjimky umožnily využití lanových drah jen pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby.

 

Toto mimořádné opatření bylo vydáno na základě zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19 a o změně některých souvisejících zákonů (tzv. pandemický zákon) a bylo účinné pouze jeden týden, a to od 26. 4. 2021 do 3. 5. 2021. S účinností ode dne 3. 5. 2021 bylo zrušeno novým obsahově obdobným opatřením. Z tohoto důvodu jej Nejvyšší správní soud již nemohl zrušit. Mohl pouze vyslovit jeho nezákonnost.

Nejvyšší správní soud shledal nezákonnost mimořádného opatření v rozsahu čl. I bodu 5 písm. h) v tom, že Ministerstvo zdravotnictví náležitě neodůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s nařizovanou regulací ani se nezabývalo požadavkem její nezbytnosti.

Soudkyně Nejvyššího správního soudu Mgr. Jitka Zavřelová, která se věcí zabývala, k této rozhodované věci uvedla: „Ministerstvo zdravotnictví přímo k omezení provozu lyžařských vleků a lanových drah prostřednictvím zákazu přítomnosti veřejnosti poskytlo odůvodnění v rozsahu jedné věty, které ani vzdáleně neobjasňuje, proč byl tímto způsobem regulován jen tento typ dopravy a žádný jiný. Ministerstvo zdravotnictví také neuvedlo žádné argumenty pro zdůvodnění nezbytnosti zvolené regulace. Nejvyšší správní soud netvrdí, že žádné takové argumenty neexistují. Není však jeho úkolem tyto argumenty za odpůrce hledat či domýšlet.“

Tímto mimořádným opatřením se soud již zabýval, a to v rozsahu čl. I bodu 7, kterým byl zakázán maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v čase mezi 22:00 hodin až 05:59 hodin (viz rozsudek ze dne 20. 5. 2021, č. j. 8 Ao 4/2021 – 75, tisková zpráva zde). Bude se jím pak zabývat i v dalších dnech, neboť toto mimořádné opatření, které zahrnuje celou škálu rozličných omezení (například v oblasti (malo)obchodu a služeb, setkávání osob nejen v rámci kulturních, sportovních, zábavních a jiných společenských akcí, včetně vstupu osob do některých vnitřních prostor, či v oblasti poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče), bylo napadeno v různém rozsahu několika dalšími navrhovateli.

Rozsudek osmého senátu sp. zn. 8 Ao 14/2021 naleznete ZDE.

 

Svým nálezem sp. zn. Pl. ÚS 8/21 z 18. 5. 2021 Ústavní soud (ÚS) zastavil řízení o návrhu skupiny senátorů, kteří v lednu t. r. zpochybnili zákaz provozu vleků a lanových drah kvůli šíření koronaviru. Jak vláda postupně upravovala svá opatření a zákazy, senátoři také aktualizovali svůj návrh, nakonec však omezení pozbylo platnosti dřív, než soud stihl jejich argumenty věcně projednat. Soudu tak nezbylo, než řízení zastavit.

Text nálezu sp. zn. Pl. ÚS 8/21 naleznete ZDE.

 

Zdroj: NSS, ÚS, ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP