Opatření MZd s povinnou ochranou dýchacích cest bylo dle NSS nezákonné

Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zdravotnictví dne 27. 4. 2021 pod čj. MZDR 15757/2020-49/MIN/KAN o povinné ochraně dýchacích cest, které platilo na začátku května, bylo kvůli nedostatečnému odůvodnění a chybějící analýze rizik v rozporu se zákonem. Nejvyšší správní soud (NSS) zveřejnil rozsudek 10 Ao 12/2021–81 z 11. června 2021, podle kterého vyhověl návrhu muže z Brna a zpětně konstatoval nezákonnost tohoto mimořádného opatření. Jeho zrušení už nebylo možné, neboť platí jiná nařízení.

 

S obdobnou argumentací upozornil Nejvyšší správní soud již dříve na nezákonnost řady jiných opatření MZd proti šíření onemocnění covid-19, včetně povinnosti zakrývat si nos a ústa rouškou či respirátorem v jiném období. Dané omezení považuje v principu za možné, musí však být důkladně odůvodněné. Opatření účinné od 3. do 9. května 2021 patřičné odůvodnění postrádalo.

„NSS konstatuje, že napadené opatření neobsahuje jakoukoli ucelenou analýzu epidemické situace, o niž by se ukládaná povinnost opírala, ani na ni neodkazuje… Požadavek na provedení analýzy epidemické situace pandemický zákon nestanoví samoúčelně. Tato analýza je nezbytná pro případné posouzení přiměřenosti zavedených opatření,“ stojí v rozsudku NSS.

Chyběla také přesná formulace rizik spojených se šířením viru na jedné straně a dlouhodobým nošením respirátorů a roušek na straně druhé. Opatření navíc dostatečně nevymezilo, jakou ochranu dýchacích cest mají lidé nosit a proč je nezbytná i v situaci, kdy člověk sám nebo s rodinou prochází zastavěným územím.

„Neposkytuje racionální odpověď na otázku, proč je nezbytné nosit ochranu dýchacích cest i v situacích, kdy je člověk venku sám či v dostatečném odstupu od ostatních, avšak shodou okolností se nachází v zastavěném území obce,“ je uvedeno v rozhodnutí soudu.

Rozsudek opakuje kritiku Ministerstva zdravotnictví za mechanické přebírání odůvodnění z dřívějších opatření, aniž by argumentaci přizpůsobovalo nově ukládaným povinnostem a požadavkům právní úpravy. „Ze strany soudní moci byl přitom odpůrce (Ministerstvo zdravotnictví) na nutnost řádného odůvodnění ukládaných povinností opakovaně upozorněn, i přesto se však závěry správních soudů neřídí a postupuje v rozporu s pandemickým zákonem,“ stojí v rozhodnutí NSS, týkajícím se opatření, které bylo účinné na začátku května.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP