Správcem registrů obyvatel a osob asi bude Digitální a informační agentura

Správu základního registru obyvatel a základního registru osob, tedy podnikatelů, institucí a firem, zřejmě bude mít na starosti Digitální a informační agentura (DIA). Dosud tyto registry spravují Ministerstvo vnitra a Český statistický úřad (ČSÚ). Změnu má přinést vládní novela zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech. Poslanecká sněmovna ji na svém jednání 25. června 2024 poslala do závěrečného kola schvalování, které by se mohlo uskutečnit v červenci.

 

Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš úpravu zdůvodnil lepší efektivitou. Převod správy podle něj nebude znamenat změnu pro uživatele registrů. Převod je podle vlády logický a vhodný, protože agentura je ústředním orgánem pro digitalizaci státní správy a již nyní je správcem základního registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností.

DIA bude v případě schválení novely nově spravovat tři ze čtyř základních registrů. Ministerstvo vnitra tak chce „centralizovat nejen organizační a technické zázemí, ale též potřebné znalosti a know-how a zamezit rozdílným přístupům a duplicitám“. Mimo správu agentury zůstane pouze základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí, který bude nadále pod správou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

V registru obyvatel lze nalézt údaje o českých občanech, cizincích s trvalým nebo dlouhodobým pobytem nebo migrantech, kterým byl udělen azyl nebo dočasná ochrana. Zaznamenávají se jméno, příjmení, datum a místo narození, pohlaví, adresa pobytu, rodinný stav, číslo a druh průkazu či data pro elektronickou identifikaci člověka. V registru osob jsou pak shromážděny údaje o firmách, společenstvích, institucích či podnikatelích.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP