Fakulta právnická ZČU v Plzni pořádá den otevřených dveří, koná se on-line

Na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni se uskuteční zítra, 18. ledna 2022 od 10 do 12 hodin, Den otevřených dveří, který s ohledem na epidemickou situaci proběhne v on-line formě.

 

Zájemci o studium na této fakultě budou mít možnost vyslechnout úvodní slovo děkana fakulty JUDr. PhDr. Stanislava Balíka, Ph.D. a poté jim proděkanka pro studijní záležitosti JUDr. Petra Hrubá – Smržová, Ph.D. a zástupce agentury SCIO podají informace o studiu a přijímacím řízení.

Setkání proběhne na adrese  https://cesnet.zoom.us/j/93667908781.

„Naše fakulta má akreditovány pětiletý magisterský studijní program Právo a právní věda, umožňující současně též konat rigorózní řízení a udělovat tituly JUDr., tříletý bakalářský studijní program Právní specializace a dvouletý navazující magisterský program Veřejná správa. Kromě toho máme akreditován ještě čtyřletý doktorský studijní program Teoretické právní vědy,“ řekl Advokátnímu deníku děkan JUDr. Balík a dodal: „Studium u nás vřele doporučuji. O kvalitě studia svědčí ostatně i široké uplatnění našich absolventů prakticky ve všech právnických profesích.“

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP