Severočeští advokáti rádi sportují, ale zapojují se i do vzdělávání školáků

Exkluzivně pro AD

 Pátou zastávku na cestě po regionálních střediscích České advokátní komory si Advokátní deník udělal v Ústí nad Labem, v sídle střediska Severní Čechy. To vykonává svou činnost na území okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most, Chomutov, Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou a Semily a k 1. červnu 2021 v něm aktivně působilo celkem 573 advokátů.

 

 

 

 

 

Hlavní činnost regionálního střediska spočívá zejména v zajištění řádných podmínek pro výchovu a vzdělávání advokátů a podmínek pro jejich vzájemná společenská či sportovní setkávání, zprostředkování kontaktu mezi orgány Komory a advokáty v regionu a poskytování základních informací veřejnosti o činnosti České advokátní komory, jejích orgánů a samotných advokátů. Severočeské regionální středisko podporuje mimo jiné např. projekt ČAK „Advokáti do škol“.

JUDr. Zdeněk Grus

Funkci regionálního představitele pro Severní Čechy vykonává JUDr. Zdeněk Grus, oporami mu jsou jeho zástupci JUDr. Lubomír Pánik a JUDr. Michal Vejlupek.

Regionální středisko každoročně organizačně zajišťuje vzdělávací, společenské, a sportovní akce v regionu, což obvykle spočívá v zajištění nabídky čtyř odborných jednodenních seminářů na různá témata a organizování pestrého sportovního a společenského vyžití pro všechny příslušníky advokátní obce a jejich blízké, jak tomu je např. na regionálním plese, který je organizován společně s Krajským soudem v Ústí nad Labem.

Tento rok a v letech následujících zamýšlí středisko rovněž pokračovat s publikací rozhovorů s dříve narozenými kolegy v Advokátním deníku v rámci projektu „Paměti severočeské advokacie“ (AD zatím publikoval rozhovory s JUDr. Martou Čihákovou, JUDr. Jiřím CísařemJUDr. Lubomírem Pánikem).

Na závěr roku je vždy naplánováno setkání advokátů s představiteli regionu, kde jsou probírána různá témata, která jsou pro advokacii zásadní. Pokud je to možné, tak na uvedená setkání jsou zváni i členové představenstva České advokátní komory či jiných orgánů.

Semináře či přednášky pro advokáty v regionu získávají další nové posluchače, což je určitě dobrým znamením. V posledním roce však – z objektivních a známých důvodů – nebylo možné semináře a sportovní akce zajistit v obvyklém rozsahu, to se však jistě změní, až pandemické překážky pominou.

 

Představitelé regionu se těší, že se  jejich fotbalové mužstvo bude moci opět utkat s kolegy z jiných regionů na pravidelném celorepublikovém turnaji, když v roce 2020 severočeské družstvo postoupilo až do finále. V září 2020 proběhlo i fotbalové utkání s Hospodářskou komorou v Ústí nad Labem (na snímku vlevo).

 

Stejně plánují i badmintonovýtenisový turnaj (na snímku účastníci tenisového turnaje ve Velkém Březně v srpnu 2020).

 

Každý rok v květnu se posádka regionu Severní Čechy účastní i závodu dračích lodí ve Vaňově v Ústí nad Labem (na snímku níže účastníci závodu v roce 2019). V roce 2020 to – s ohledem na  opatření související s covidem – nevyšlo, ale pořadatelé akce počítají s účastí lodi severočeských advokátů v dalších ročnících závodu.

 

Aktuální informace o činnosti regionálního střediska, stejně tak jako pozvánky na všechny regionální i celostátní akce jsou pravidelně publikovány na stránkách Bulletinu advokacie, na oficiálních webových stránkách České advokátní komory – www.cak.cz, či v Advokátním deníku.

Zástupci regionálního střediska České advokátní komory v severočeském regionu jsou připraveni i nadále spoluvytvářet vhodné podmínky k tomu, aby se mohli advokáti a koncipienti setkávat mimo jednací síně a pracovní jednání při plánovaných vzdělávacích akcích nebo sportovních kláních. Rádi by touto cestou všechny své kolegy z regionu požádali, aby jim zasílali své podněty či nápady k činnosti střediska. „Bude-li to možné, žádostem či přáním vždy vyhovíme. Věříme, že nové plánované akce přispějí k utužení vztahů nejenom mezi členy stavu, ale i navenek,“ říká představitel regionu Severní Čechy JUDr. Zdeněk Grus.

 

JUDr. Zdeněk Grus, regionální představitel ČAK v Severočeském regionu a člen Kárné komise ČAK
Foto: ČAK, Pixabay

Go to TOP