Výbor doporučil Senátu označit petici o zbraních za důvodnou

Senát by měl podle výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice schválit zachování práv občanů v oblasti držení legálních zbraní. Výbor se 29. října 2019 usnesl na doporučení, aby plénum horní komory konstatovalo, že petice je důvodná.

Senát by také mohl uvést, že řada bodů Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 2017/853 ze dne 17. května 2017, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní, na kterou petice reaguje, nesleduje účel boje proti terorismu. Českou zbraňovou legislativu by naopak měl označit za přiměřenou a správnou.

Petici podepsalo 102 tisíc lidí včetně mnohých ústavních činitelů. Dokument projednal Senát v polovině září 2019 na veřejném slyšení. Výsledkem byl návrh skupiny 35 senátorů v čele s někdejším policejním prezidentem Martinem Červíčkem na výslovné zakotvení práva bránit sebe i jiné zbraní podle podmínek stanovených zákonem v Listině základních práv a svobod.

Petice byla reakcí myslivců i sportovních střelců na snahu Evropské komise omezit vlastnictví zbraní včetně těch legálně držených. Komise to zdůvodnila mimo jiné nutností přijmout opatření proti terorismu. Kritici ale poukazovali na to, že teroristé většinou používají nelegálně opatřené zbraně a že stávající český zákon je dostačující.

Školský výbor se 29. října 2019 čtyřmi hlasy ze sedmi přítomných senátorů usnesl, že plénum komory by mělo petici schválit. Uvedl, že petice je důvodná. Vláda by měla při přípravě zákona, kterým do českého právního řádu převede ustanovení petice, také důsledně dbát na ochranu práv oprávněných držitelů zbraní.

Kritici novely označují senátory navrhované změny za nesystémové, nepotřebné a potenciálně škodlivé. Předseda senátní ústavní komise Jiří Dienstbier dříve uvedl, že stávající znění Listiny je dostatečné. Bojí se přílišného rozšíření zbraní mezi lidmi, které by podle něj zhoršilo bezpečnost.

V případě schválení návrhu jej dostanou k posouzení vláda a Sněmovna. Pro přijetí bude třeba ústavní, tedy třípětinové většiny.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

 

Go to TOP