První advokáti už mají za sebou křest za katedrou v projektu Advokáti do škol

Palác Dunaj se stal 2. května 2019 místem, kde se na semináři sešli advokáti, jejichž jména již jsou, nebo brzy budou v seznamu projektu Advokáti do škol. Iniciovala jej Česká advokátní komora jako příspěvek k rozšíření právního povědomí dětí a mládeže.

Přítomné advokátky a advokáty přivítal na půdě ČAK předseda představenstva JUDr. Vladimír Jirousek a neskrýval svoji radost nad počtem zájemců o tento projekt. „Chtěl bych vám moc poděkovat za to, že se s námi zapojíte do tohoto významného projektu, kterým plníme jeden z volebních slibů daných na sněmu ČAK, tedy posilování právního povědomí veřejnosti, propagace advokacie, advokátů a advokátních témat. Bohužel se neustále setkáváme s nepochopením podstaty advokacie, a to jak u laiků, tak bohužel často i odborníků, takže kde jinde bychom měli začít s edukací než u dětí ve školách?“ uvedl JUDr. Jirousek na úvod.

Podstatou projektu, k němuž dali podnět členové Výboru pro vnější vztahy ČAK a následně jej také pojmenovali, je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a třetím stupni středních škol, tedy mládeže ve věkovém rozmezí 12 – 19 let.

Komiksy jako studijní podklady 

„Cílem projektu je různými cestami edukovat děti a mladistvé, aby věděli, kdo jsou advokáti, co dělají a co dělají další právnické profese. Ale i to, jaká má občan práva a povinnosti a třeba i to, jak se připravit na právní problémy každodenního života. Tento projekt je zatím ještě v začátcích, ale máme jeho kontury, seznam témat jako vodítko pro advokáty, které z nich si vybrat a dále v diskusi s žáky a studenty rozvíjet. Máme plnou podporu resortních ministerstev a pracujeme na výukových podkladech,“ představil projekt konkrétněji JUDr. Petr Toman, LL.M., předseda Výboru pro vnější vztahy a internetové rady ČAK.

Komora nyní připravuje informační leták s právním desaterem v elektronické podobě, komiksy a další studijní podklady, které by advokáti mohli předat žákům a studentům pro názornější výuku.

„Oslovili jsme několik kreslířů, kterým předáme naše náměty a samozřejmě všechny dobré nápady na ztvárnění práce advokáta. Vítáme tipy na ztvárnění některých právních témat, která zveřejníme na webu Komory srozumitelnou a vtipnou formou. Jsme si vědomi toho, a mnohé naše vlastní pedagogické zkušenosti to dokazují, že oslovit a hlavně zaujmout děti, které žijí v digitálním světě, je stále těžší. Mám svůj osvědčený koncept – je třeba je zaujmout hned v prvních dvou minutách a pak diskutovat o tématech, která je zajímají,“ dala malou radu garantka projektu a další členka Výboru pro vnější vztahy JUDr. Daniela Kovářová.

Jaká témata děti zajímají?

Advokátky a advokáti, kteří mají již za sebou nějakou pedagogickou zkušenost, napsali během semináře na tabuli oblasti, které se v dotazech studentů opakují nejčastěji. Bohužel většina z nich je z trestně právní oblasti, jako například sex před dovršením 15 let, šíření pornografie mezi mládeží, „tráva“ a právní důsledky jejího pěstování, přechovávání…, šikana ze strany učitelů a obrana proti ní, zveřejňování citlivých fotografií na sociálních sítích a mnoho dalších. Děti pokládají i „drsné“ dotazy, například jaké sociální dávky mohou dostávat, nebo zda je ve výkonu trestu povolený tablet?

Některé advokátky a advokáti, kteří již mají křest v roli pedagoga za sebou, přiznali, že někdy se v diskusi s teenagery opravdu zapotili. Jiní zase mají zkušenost s tím, že děti se do diskuse nezapojují vůbec, což je mnohdy ještě horší, než čelit dotazům „na tělo“. Připomněli i další úskalí – že je sice hezké mít připravená témata, ale většinou se nakonec mluví stejně o něčem zcela jiném. Padla doporučení, aby se přednášející nebáli žádného tématu a nikdy nedávali obecné rady, ale vždy ukázali řešení na konkrétním případu. Skutečné (samozřejmě anonymizované) případy mají zvláště starší studenti nejraději.

Jak zaujmout? Nebát se žádného tématu a nepoučovat, ale vysvětlovat… 

Zkušenosti s prací pedagoga má i další z členů Výboru pro vnější vztahy ČAK, JUDr. Michal Žižlavský. „Domnívám se, že nejlepší cestou, jak představit právní problém, je konkrétní příběh, tedy uvěřitelný příběh,“ uvedl a demonstroval tuto metodu na prvním komiksu s názvem „Jak Katku dostal dětský dluh“, jehož nosným tématem je dětské zadlužení a následný zásah exekutora. Ostatně dětské exekuce, které vznikly třeba nezaplacením jízdného v MHD, nebo místních poplatků rodiči, jsou aktuálně velmi žhavým tématem. Jsou jich v běhu tisíce a „doženou“ dlužníka často i po nabytí zletilosti.

Posledním přítomným členem Výboru pro vnější vztahy, spoluorganizátorem projektu a přednášejícím, který má zřejmě největší počet „odučených“ hodin základů práva na deseti karlovarských školách, byl JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D. Ten pedagogickou aktivitu zahájil před čtyřmi lety. Na svých schůzkách s dětmi vyšších ročníků základních škol se zabývá vztahy v rodině, potížemi dětí po rozvodu rodičů, řešením konfliktů… „Zjistil jsem, že děti jsou často zmatené, nejsou vedeny k odpovědnosti, rodiče se s nimi doma moc nebaví, natož o problematice práva. Takže například vůbec nevědí, co jsou to volby, co znamená změna zákona, jaké jsou role soudce, žalobce, obhájce…Nechápou, že každý z nich je budoucí normotvůrce, že jeho hlas je ve volbách velmi důležitý. Snažím se je nepoučovat, ale vysvětlovat a prostřednictvím nich působit i na jejich rodiče a najít tak cestu ke všem společenským vrstvám.“ Jako zkušený „pedagog“ pak poradil, že je výhodné oslovit v předstihu pedagogy, aby děti napsaly anonymně dotazy. Na závěr nabídl přítomným advokátům účast na některé ze svých hodin.

Všechny dobré nápady a rady najdou uplatnění   

Bohatá diskuse se pak rozvinula o organizaci přednášek, jakým způsobem bude probíhat oslovování advokátů, ale i škol a jejich ředitelů. Dobrým nápadem, který se na setkání zrodil, je oslovení jejich zřizovatelů, tedy měst, obcí, krajů, na kterém bude Komora participovat. Individuálním aktivitám advokátů se však meze nijak nekladou, podmínkou není ani dodržování totožného regionu shodného působení advokáta a místa školy.

Všichni se shodli na tom, že přednáška by neměla nikdy vybočit z pohledu na nastolené problémy očima práva. Zároveň by výběr témat měl být upraven podle věku dětí, které se přednášky zúčastní, nebo že by jedno a totéž téma mělo být zpracováno s ohledem na znalosti a zkušenosti žáků a studentů v několika variantách. V této souvislosti účastníci semináře projevili zájem o další seminář, kde by si vyměnili dosavadní poznatky z výuky. Určitě by ocenili i setkání s odborníkem – pedagogem, který by jim poradil, co a jak učit podle věku dětí.

Podněty, které padly, si členové výboru pečlivě zaznamenali, projednají je na svém příštím zasedání a některé z nich již obratem zakomponovali na speciální webovou stránku Advokáti do škol. Jeho součástí je i seznam advokátů, členů ČAK, kteří se do projektu chtějí zapojit. Zatím je jich 110, ale každým dnem přibývají další.

Nesnažte se být učiteli, zůstaňte advokáty!

Jedním z nich je i Mgr. Kryštof Janek, který učí studenty po maturitě. Ten vidí hlavní cíl projektu v prohloubení právního povědomí, což je pro život určitě důležité, stejně jako to, že tyto informace získají studenti právě od advokátů. Tento fakt rozhodně pomůže při budování důvěry klientů k advokátnímu stavu. „A jako bonus vidím přínos i pro sebe, protože kontakt s mladými lidmi je v mnoha směrech inspirující a osvěžující,“ dodal.

Je to stejné jako s klienty – důležité je získat si důvěru žáků a studentů a podobně jako s klienty s nimi i jednat – zjistit, co je trápí, jaké jsou jejich potřeby. „Nechtějte v učebnách překročit svůj stín, jste přece advokáty a dobrými advokáty. Tak jimi zůstaňte a nesnažte se být za každou cenu učiteli, protože praktici učiteli být nemusejí,“ připojil v závěru dobrou radu další z praktikujících advokátů Mgr. Karel Jandus.

Projekt je živým a otevřeným mechanismem, který je na začátku, ale úspěšně se rozjíždí. Záštitu projektu Advokáti do škol udělil exministr spravedlnosti ČR JUDr. Jan Kněžínek, PhD., a 8. dubna 2019 ji zaštítilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Nyní je hlavně na advokátkách a advokátech, kteří se pro projekt nadchli, jaké bude jeho další směřování.  Za jejich pedagogickou aktivitu i nezištnou organizační pomoc, kterou sami aktivně projektu nabídli, patří všem velký dík!

Text a foto: PhDr. Dagmar Koutská

Go to TOP