JUDr. Váhala svedl před 72 lety marný boj o život generála Heliodora Píky

Dnes, tedy v pondělí 21. června 2021, si připomínáme 72. výročí popravy armádního generála i. m. Heliodora Píky, významného představitele zahraničního československého protinacistického odboje, který byl v roce 1948 nepravdivě obviněn ze špionáže a vlastizrádné činnosti a v následujícím roce odsouzen k trestu smrti. Velký, ale marný boj za osvobození generála Píky svedl jeho obhájce JUDr. Rastislav Váhala. Jeden z těch statečných advokátů, kteří se postavili totalitnímu režimu a bojovali za svobodu naší společnosti. Rastislavu Váhalovi a dalším osobnostem advokacie je věnován mimořádný multimediální projekt Česká advokátní komory Advokáti proti totalitě.

 

Rastislav Váhala se narodil 8. dubna 1909 ve Vídni v rodině českého, vlastenecky zaměřeného právníka, diplom získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Již jako mladý právník se zapojil do domácího odboje. Po promoci v roce 1932, během prezenční vojenské služby u dělostřeleckého pluku 8 v Opavě, absolvoval školu pro důstojníky dělostřelectva v záloze. Zde navázal přátelství s několika aktivními důstojníky, s nimiž později úzce spolupracoval v odboji.

Zlomový okamžik jeho života nastal v roce 1948, kdy přijal roli obhájce zatčeného generála Heliodora Píky. Rastislav Váhala svedl za svého klienta velký, ale marný boj, o rozsudku smrti totiž bylo rozhodnuto již v den Píkova zatčení.

Nemožnost plnohodnotné práce obhájce vedla doktora Váhalu k tomu, že v roce 1950 se vzdal advokacie. Oprávnění vykonávat advokacii mu zaniklo 1. ledna 1951. Nejprve pracoval jako podnikový právník, ale již v roce 1952 byl nucen vykonávat manuální práce.

Rastislav Váhala nikdy nepřestal usilovat o rehabilitaci generála Heliodora Píky. Byl v kontaktu s jeho synem Milanem a bouřlivé dění roku 1968 využil k tomu, aby napomohl zrušení ostudného rozsudku nad svým popraveným klientem. V roce 1969 se zasloužil o Píkovu částečnou rehabilitaci, plné rehabilitace se Heliodoru Píkovi dostalo až po smrti jeho obhájce. O Píkově procesu napsal doktor Váhala knihu „Smrt generála“, která však vyšla až po pádu komunistického režimu.

Brýle generála Píky, které měl na očích ve chvíli, kdy psal před popravou manželce poslední dopis.

Vedle toho se JUDr. Váhala aktivně zúčastnil i dalšího procesu rehabilitací některých obětí stalinských represí z 50. let. Ze zachované dokumentace StB je patrné, že byl sledován minimálně od konce čtyřicátých let tajnou policií. Naposledy vedla StB k doktoru Váhalovi svazek s krycím názvem „Váňa“ ještě v roce 1988, kdy prověřovala jeho kontakty na některé signatáře Charty 77.

JUDr. Váhala před svým domem.

Rastislav Váhala zemřel v Praze 2. prosince 1988 a nedožil se tak plné rehabilitace „svého“ generála ani návratu právního státu do země, za jejíž svobodu dokázal vzít do ruky pistoli i sbírku zákonů.

       

Mimořádný a objevný multimediální projekt Advokáti proti totalitě, kterým si Česká advokátní komora připomněla 30. výročí událostí 17. listopadu 1989, je věnovaný deseti výjimečným osobnostem advokátního stavu našich moderních dějin – Kamillu Reslerovi, Jiřímu Křížkovi, Jaroslavu Borkovcovi, Rastislavu Váhalovi, Františku Hejnému, Dagmar Burešové, Otakaru Motejlovi, Jiřímu Machourkovi, Jánu Čarnogurskému a Milanu Hulíkovi.

Projekt byl zahájen 5. listopadu 2019, kdy na Vrchním soudě v Praze proběhla odborná konference spojená s křtem stejnojmenné knihy autorů Petra Tomana a Ondřeje Šebesty; následně byla v Kaňkově paláci předána zlatá advokátní vyznamenání osobnostem, jimž je projekt věnován, případně jejich potomkům či příbuzným. Poté následovala vernisáž výstavy Advokáti proti a oficiální spuštění webových stránek wwww.advokatiprotitotalite.cz.

V roce 2020 se výstava na krátký čas přestěhovala z Prahy do brněnské káznice na Cejlu. S ohledem na pandemii onemocnění covid-19 a s tím související opatření ale byla předčasně ukončena a Česká advokátní komora připravila její virtuální prohlídku. Slovem provází zájemce o online návštěvu otec projektu JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

Více informací o projektu Advokáti proti totalitě najdete ZDE:

Galerie Konference – Advokáti proti totalitě (advokatiprotitotalite.cz)

Výstava Advokáti proti totalitě byla slavnostně otevřena – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Advokáti proti totalitě připomněli minulost a varovali pro budoucnost – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Projekt Advokáti proti totalitě ukazuje, jak se proměňovala profese v čase – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Galerie Kniha – Advokáti proti totalitě (advokatiprotitotalite.cz)

Úspěšná výstava Advokáti proti totalitě se přestěhovala do brněnské káznice – Advokacie – Advokátní deník (advokatnidenik.cz)

Galerie Jak to bylo doopravdy – seriál podcastů ČRo, odkrývající nepravdy a dezinformace z naší historie. Nyní o Advokátech proti totalitě – Advokáti proti totalitě (advokatiprotitotalite.cz)

 

Redakce AD
Foto: archiv ČAK

Go to TOP