Úspěšná výstava Advokáti proti totalitě se přestěhovala do brněnské káznice

Prostory káznice na Cejlu se od 18. září 2020 stávají na deset týdnů domovským a velmi příznačným místem pro výstavu Advokáti proti totalitě, která měla úspěšnou premiéru loni v listopadu u příležitosti 30. výročí Sametové revoluce v Praze. Nyní tak má rovněž moravská advokátní i širší laická veřejnost možnost seznámit se s osudy deseti statečných advokátů, jejichž osudy by neměly být nikdy zapomenuty.

 

Výstavu v brněnské metropoli slavnostně zahájil předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek za účasti čelních představitelů justičních institucí z Brna a také společností, které daly výstavě záštitu a podílely se na jejím znovuotevření i finančně. „Bylo by chybou si myslet, že totalita skončila revolucí v roce 1989, bohužel, totalita myšlení nás provází stále. Proto je potřeba, aby podobné projekty jako jsou Advokáti proti totalitě byly realizovány průběžně, i bez významných výročí. Vláda práva je a vždy musí stát nad momentální vládou politickou. Proto bychom se my, advokáti, nebo alespoň většina z nás, měli snažit přispět realizací podobných projektů k důraznému prosazování atributu právního státu,“ uvedl Vladimír Jirousek. 

Ještě před jejím zahájením vedení ČAK položilo věnec na pietní místo na popravišti káznice, které se nacházelo na dvoře určeném pro vycházky. „Chtěli jsme tímto malým pietním aktem a minutou ticha uctít památku minimálně 17 nevinných obětí z řad politických vězňů, kteří zde byli popraveni mezi Únorem roku 1948 a rokem 1952, kdy káznice na Cejlu přestala jako věznice fungovat,“ uvedla vedoucí Odboru vnějších vztahů a mluvčí ČAK PhDr. Iva Chaloupková. Protože technický stav tohoto dvora nedovoluje, aby na něj návštěvníci hromadně vstupovali, měli alespoň možnost si toto nechvalně proslulé místo prohlédnout zpovzdálí při cestě z kaple na prohlídku autenticky zachovalých cel smrti.

 

   

   

 

Některé z odsouzených, kteří zdmi této káznice prošli, často neprávem, připomněl ve svém vystoupení JUDr. Petr Poledník, brněnský advokát a dlouholetý člen představenstva ČAK.

S historií káznice pak seznámil přítomné historik Michal Doležal, a naopak její přítomnost nastínil venkovní instalací panelů pod názvem Ticho na místech vzdechů David Butula, ředitel jihomoravské pobočky Paměti národa, nejvýznamnějšího projektu neziskové organizace Post Bellum, která instalaci připravila a snaží se tomuto místu připravit novou a mnohem lepší budoucnost.

A pak už všichni přítomní vstoupili do prostor kaple, kde bannery i výstavní vitríny dokumentují životy deseti osobností advokátního světa. Těch, které jsou veřejnosti dobře známé – Otakara Motejla, Dagmar Burešové nebo Jána Čarnogurského, ale i dalších advokátů – například dvou brněnských patriotů Jiřího MachourkaFrantiška Hejného, obhájce disidentů Milana Hulíka, obhájce generála Heliodora Píky Rastislava Váhaly, obhájce K. H. Franka Kamilla Reslera, především však Jiřího Křížka, který byl v procesu s Miladou Horákovu odsouzen k 22letému trestu, a advokátního koncipienta Jaroslava Borkovce, který jako jediný z nich zaplatil životem.

Mezi artefakty výstavy je k vidění například nepostradatelná rtěnka a oblíbená brož první dámy české justice Dagmar Burešové, talár s hermelínem Otakara Motejla, ve kterém jako předseda Nejvyššího soudu vítal i britskou královnu, bible Jána Čarnogurského, jež s ním „přežila“ komunistický kriminál a díky které ho přežil i on, či brýle Jaroslava Borkovce, které měl, když psal svůj poslední dopis manželce před popravou.

Je toho ale ještě mnohem víc, ostatně vidět vše na vlastní oči mohou návštěvníci od 18. září do 30. listopadu 2020 v kapli káznice na Cejlu (Bratislavská 68, Brno), vždy v úterý a v pátek od 10 do 17 hodin. V ostatní dny je možné výstavu navštívit po předchozí domluvě přes e-mailovou adresu regiony@cak.cz.

O projektu se mohou zájemci dozvědět víc také prostřednictvím speciálních webových stránek www.advokatiprotitotalite.cz, které Česká advokátní komora provozuje a kde jsou publikovány další dokumenty a fotografie, které se na výstavu nevešly, stejně jako zajímavá dobová videa.

„I do budoucna mají tyto stránky ambici „žít“ dalšími příběhy podobně hrdinných advokátů, jejichž jména a osudy zatím zůstaly v zapomnění, ale dříve či později se objeví. Není tajemstvím, že díky jejich potomkům, přátelům nebo klientům se objevují už teď – jde například o osud advokáta JUDr. Vladimíra Lindnera, který v 50. letech obhajoval české hokejové reprezentanty, nebo advokáta nepřátel komunistického režimu JUDr. Emila Sobičky,“ dodal advokát, který stál u zrodu tohoto projektu, a spoluautor stejnojmenné knihy JUDr. Petr Toman, LL.M.

Knihu Advokáti proti totalitě se strhujícími životními příběhy deseti statečných obhájců dva z autorů – Petr Toman a Ondřej Šebesta zájemcům podepsali a zároveň se s nimi podělili o zážitky z téměř detektivního pátrání, rozsáhlého archivního výzkumu a rozhovorů s mnoha pamětníky, které za dobu dvouleté práce na knížce nasbírali. Publikaci, kterou je možné zakoupit zde, doprovází také velký počet unikátních fotografií a reprodukcí dobových dokumentů.

 

Závěrem patří velké poděkování všem partnerům celého projektu i brněnské výstavy za to, že jej i v této nelehké době podpořili a spolu s ČAK vzdali hold opravdovým hrdinům československé advokacie.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

 

Go to TOP