Výstava Advokáti proti totalitě byla slavnostně otevřena

Dne 5. listopadu 2019 v podvečer byla v sídle České advokátní komory na Národní třídě v Praze, v Galerii 17. listopadu, slavnostně otevřena výstava

Dne 5. listopadu 2019 v podvečer byla v sídle České advokátní komory na Národní třídě v Praze, v Galerii 17. listopadu, slavnostně otevřena výstava Advokáti proti totalitě. Zároveň byly spuštěny exkluzivní webové stránky https://www.advokatiprotitotalite.cz/. Ty jsou zpřístupněny i návštěvníkům výstavy na interaktivní velkoplošné obrazovce přímo v galerii. Veřejnost může výstavu zhlédnout do 31. ledna 2020. 

Na záznam z vernisáže a předání advokátních vyznamenání se ze záznamu můžete podívat  ZDE.

V úterý 5. listopadu 2019 byla dvě patra barokního Kaňkova paláce a atrium otevřeny advokátkám a advokátům, představitelům české justice, prezidentům zahraničních advokátních komor a dalším hostům. Od šesté hodiny večerní zde zněly emotivní Krylovy písně. Kdysi zakázanými protestními songy, trikolórou na klopách a retro občerstvením si účastníci akce připomínali atmosféru roku 1989. Tehdy podloubím Kaňkova paláce a Národní třídou kráčely dějiny. Právě zde, v podloubí paláce byli zbiti mladí studenti policejními složkami.

To, že byl jako den otevření výstavy zvolen nikoli 17. listopad, ale právě 5. listopad 2019, nebyla náhoda. ČAK si totiž připomíná nejen třicet let od listopadových událostí roku 1989, ale chtěla připomenout i to, že právě před 70 lety, tedy 5. listopadu 1949, byl na dvoře pankrácké věznice popraven advokátní koncipient JUDr. Jaroslav Borkovec, jediný zástupce advokacie, který v politických procesech minulého století zaplatil svým životem a jedna z deseti osobností, kterým ČAK projektem Advokáti proti totalitě vzdává čest.

Koho výstava představuje

Na výstavě je představena desítka zástupců advokátního stavu:

JUDr. Kamill Resler, JUDr. Jiří Křížek, JUDr. Jaroslav Borkovec, JUDr. Rastislav Váhala, JUDr. František Hejný, JUDr. Dagmar Burešová, JUDr. Otakar Motejl, JUDr. Ján Čarnogurský, JUDr. Jiří Machourek, JUDr. Milan Hulík, Ph.D.

Jde o velmi významné osobnosti, které bojovaly jak s nacistickou, tak komunistickou totalitou. Dramaturgie výstavy je zajímavá právě tím, že skrze příběhy těchto hrdinů ukazuje vývoj advokátní profese v průběhu novodobých dějin.

Slavnostní zahájení výstavy

Úvodní slovo na vernisáži měl předseda České advokátní komory JUDr. Vladimír Jirousek. Přítomné přivítal a připomněl, „že i v době totality se vyskytly osobnosti, které nám mohou být vzorem, a proto je třeba na ně vzpomínat. Bylo by sice lepší, kdyby se projekt jmenoval Advokáti o totalitě, ale to bude trvat ještě několik generací, než si to budeme moci dovolit. Totalitní systém sice už neexistuje, ale totalitní myšlení v mnohých lidech je, a ještě dlouho bude. Bohužel se snoubí i s částí naší politické reprezentace.“

JUDr. Jirousek mimo jiné řekl, že projekt Advokáti proti totalitě i vernisáž jsou také spojeny s 30. výročím svobody naší země. „Na druhé straně to neznamená jen to, že musíme něco slavit, ale je nutné si také připomenout, co podmiňovalo naše životy, naše myšlení a osudy mnohých. A osudy to byly často velmi tragické. A totalitní myšlení zcela nevyprchalo z naší společnosti, naopak, determinuje ve velké míře naše společenské a politické dění. Právě proto je třeba minulost připomínat nejen oslavnými kantátami, ale i připomenutím toho, co je mementem pro časy budoucí.“ Poté vystoupil i duchovní otec projektu, spoluautor knihy JUDr. Petr Toman, LL.M. (na snímku uprostřed).

Zlatá advokátní vyznamenání ČAK In memoriam

Vrchol vernisáže představovalo předání zlatých advokátních vyznamenání udělených 7 osobnostem IN MEMORIAM a třem žijícím advokátům. Vyznamenání pro muže má tradičně podobu odznaku s logem ČAK a ženám je předávána brož s logem.

 

Eliška Trojanová, vnučka Kamilla Reslera

Vnučka advokáta JUDr. Kamilla Resslera vzpomínala na svého dědečka s pohnutím. Eliška Trojanová uvedla, že si jej pamatuje do svých 11 let. „Působil pozitivně a byl takový žoviální, bylo to s ním strašně fajn. Nic jsem tenkrát netušila a nevěděla jsem o něm vůbec nic. Tak si toho velmi vážím, že tuhle cenu dostal, a věřím, že se mu dostalo zadostiučinění za všechno, co udělal. Strašně si toho celá rodina vážíme. A děkuji za toto vyznamenání,“ dodala.

 

Zuzana Petříková, praneteř Jiřího Křížka

 

 

 

Setkání s pamětníky významně podtrhlo slavnostní atmosféru večera. Například z Kanady speciálně kvůli výstavě přiletěla praneteř JUDr. Jiřího Křížka, Zuzana Petříková, která řekla: „Děkuji za strýce a jsem za něj moc hrdá.“ 

 

MUDr. Mahulena Borkovcová

 

 

 

Mahulena Borkovcová, dcera popraveného JUDr. Jaroslava Borkovce, zase připojila: „Doufám, že se tatínek odněkud shora na nás dívá a vyznamenání mu dělá radost.“

 

Mahulena Poliaková, vnučka Rastislava Váhaly

 

 

 

Vyznamenání za JUDr. Rastislava Váhalu převzala vnučka Mahulena Poliaková. „Moc děkuji za krásné vyznamenání za celou naši rodinu, za maminku, která je mezi námi, i za dědečka, na kterého s láskou vzpomínáme. On byl báječný, velký optimista a velký bojovník. Do posledních chvil věřil, že demokracie zvítězí. Bohužel, o jeden rok se toho nedočkal, ale podařilo se to, v co on věřil, a my věříme, že se bude demokracie u nás dál rozvíjet,“ dodala.

 

 

JUDr. Irena Schejbalová

 

Dojemná byla i vzpomínka vnučky JUDr. Františka Hejného. „Život dědečka by vydal za několik celovečerních filmů. Ty filmy by ale nebyly ani smutné, vážné, tragické, protože děda miloval život, lidi, ženy obzvláště, a miloval tuto zem, takže neodešel do exilu, ačkoli tyto možnosti měl. Hlavně po celý život, když nemohl dělat advokáta a dělal pomocného dělníka, se cítil být advokátem a všichni lidé ho tak brali, přestože byl vrátný v nemocnici. Za to celá rodina děkujeme, že ČAK vrátila dědu do advokacie,“ poděkovala JUDr. Irena Schejbalová, vnučka a advokátka, ředitelka pobočky ČAK v Brně.

 

JUDr. Zuzana Špitálská

 

 

Každý ze zúčastněných příbuzných oceněných advokátů připojil milou a osobní vzpomínku. Dcera JUDr. Dagmar Burešové, advokátka JUDr. Zuzana Špitálská, řekla: „Chtěla bych moc poděkovat za vyznamenání a všem, kteří vždy tak hezky o mojí mámě mluví. Chci říci, že ona taková doopravdy byla, byla strašně fajn.“

 

 

Kateřina Kulíšková

Někteří hrdinové budou žít dál v našich srdcích a myslích, například JUDr. Otakar Motejl, který má hrob na Vyšehradě a na pomníku jediné slovo, vystihující však vše – obhájce. Vyznamenání si za něj přišla převzít jeho stejně vtipná dcera, Kateřina Kulíšková, která tak učinila se slovy: „Za tátu mnohokrát děkuji, a protože jsem jenom pošťák, tak zítra to krásné vyznamenání odvezu na Vyšehrad. A jestli dovolíte, protože jsem i dcera svého otce, tak si půjdu zapálit.“ O doktoru Motejlovi je totiž známo, že byl náruživý kuřák. Na výstavu jeho kolegové zapůjčili i popelníček, který neodkládal při práci ani při jiných příležitostech.

 

Setkání s žijícími oceněnými advokáty 

Mnozí přítomní se na vernisáži neubránili slzám a dojetí, ale nechyběly ani úsměvné momenty. Mohli si je totiž dovolit ti, kteří neztrácí nadhled za žádné situace ani režimu.

 

JUDr. Ján Čarnogurský

 

 

JUDr. Ján Čarnogurský byl z vyznamenaných jediným Slovákem a několika vřelými větami zavzpomínal na svoji advokátní kariéru v době totality, například na své návštěvy pronásledovaných rodin, pro které byl často jedinou spojkou s vězněnými příbuznými.

 

 

 

JUDr. Jiří Machourek

 

JUDr. Jiří Machourek při poděkování za ocenění připojil humornou vsuvku: „Mám výčitky svědomí k Jánu Čarnogurskému. Odmítl jsem jen z časových důvodů kauzu paní Šinoglové a bohužel tato obhajoba později Jána přivedla k jeho vyloučení z advokacie. Jano, já se omlouvám, a už to nikdy neudělám.“

 

 

JUDr. Milan Hulík

 

 

Vyznamenaný JUDr. Milan Hulík zavtipkoval: „Už mám několik vyznamenání, ale ty jsem si všechny koupil na bleším trhu. Tohle je moje první vyznamenání, takže vám za něj moc děkuji a slibuji, že dneska budu spát s ním,“ odlehčil dojemnou atmosféru.

 

Co uvidíte na výstavě

„Otevřená výstava dokazuje, že u každého advokáta se sešla řada unikátních exponátů, takže by bylo škoda je nepředstavit veřejnosti,“ uvedl JUDr. Petr Toman, LL.M., duchovní otec projektu Advokáti proti totalitě a spoluautor stejnojmenné knihy. Na výstavě můžete například vidět třeba posmrtnou masku Jana Palacha. Nejznámějším případem advokátky Dagmar Burešové bylo totiž zastupování matky Jana Palacha Libuše Palachové v beznadějném soudním sporu s komunistickým poslancem Vilémem Novým. Ten šířil lživé teorie o motivech Palachova činu, který se upálil na protest proti tehdejšímu režimu.

Na výstavě uvidíte také oko K. H. Franka. Jeho obhájce JUDr. Kamill Resler se musel postarat i o to, aby jeho klient mohl mít u soudu svoji oční protézu, a nebyla snižována jeho lidská důstojnost.

Dále uvidíte například dopisy vězněných jejich rodinám, rozsudky smrti, advokátní spisy i cenný dobový tisk. Je zde rovněž dopis, který psal před popravou JUDr. Jaroslav Borkovec své manželce a dceři. „Neměl jsem jiné touhy od té doby, když jsem tě poznal, než jak Tebe a později naši dceru Mahulenku udělat šťastnou. Nepodařilo se mně to proto, že jsem se věnoval zájmům, které byly nad mé síly. Prosím tě jenom, abys mě odpustila všechny ty chvíle utrpení, které jsem ti připravil. Vychovávej naši dceru tak, aby nikdo nemohl říci, že nosí špatné jméno.“ I proto nosí jeho dcera celý život hrdě své dívčí jméno – Borkovcová.

Tým, který připravoval výstavu, s obrovským zaujetím prošel různé archivy, muzea, vzpomínky pozůstalých, aby knihu s názvem Advokáti proti totalitě doprovodila i stejnojmenná výstava. V ČAK organizátoři zažili v předvečer vernisáže i jedno milé překvapení. Zcela neočekávaně dorazila další dcera JUDr. Váhaly, se kterou nebyli v kontaktu a zapůjčila ještě další drobnosti svého otce pro rozšíření jeho expozice. Jen díky tomu, že ráno zahlédla reportáž o výstavě v České televizi…

Výstavu společně otevřeli veřejnosti slavnostním přestřižením pásky předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek a předseda Slovenské advokátní komory JUDr. Tomáš Borec.

 

Široké veřejnosti se výstava otevřela den poté, ve středu 6. listopadu 2019. Je přístupná zdarma až do 31. ledna 2020 ve všední dny od 8 do 17 hodin a o víkendech od 10 do 17 hodin.

P.S.:

Vernisáž výstavy v Kaňkově paláci měla svou „mladší sestřičku“. Hned 6. listopadu 2019 v podvečer se totiž konala další, menší, vernisáž téže výstavy (složená tentokrát z reprodukovaných výstavních panelů) v BB centru na Brumlovce, v atriu budovy Alfa.

V tomto komplexu sídlí jeden z partnerů projektu Advokáti proti totalitě, a to D.A.S. pojišťovna právní ochrany, která tedy kromě finančního příspěvku vzala výstavu takto doslova pod svá křídla.

Díky nezměrné podpoře generální ředitelky D.A.S. Jitky Chizzoly bude mít několik tisíc pracovníků centra denně na očích pozvání na výstavu na Národní třídě. Vernisáž na Brumlovce zahájil JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

redakce

Foto Tomáš Železný a Andrea Kábelová

 

 

Go to TOP