Potíže s krácením či (ne)vyplacením odměny advokáta? Dejte nám vědět!

Advokátní tarif

Česká advokátní komora společně s Ministerstvem spravedlnosti ČR vnímají velmi intenzivně potíže advokátek a advokátů, které jsou způsobené nejen dlouhé roky odkládanou valorizací advokátního tarifu, ale i skutečností, že soudy advokátům ex offo oddalují výplatu odměn.

Tato skutečnost se projevuje již také v reakcích na sociálních sítích. Advokáti na nich čím dál častěji, a to i na základě výzvy ČAK, dávají najevo svou nespokojenost s přiznáváním, krácením, ale i (ne)vyplácením odměn ex offo za účtované úkony ze strany soudů.

ČAK opakovaně upozorňovala na reálně hrozící nebezpečí úbytku advokátů ex offo, zejména v regionech, což by mohlo reálně vést k ohrožení práva na dostupnou právní pomoc zaručenou článkem 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a s tím související právo na bezplatnou právní pomoc.

Snahu Komory podpořilo nejen Ministerstvo spravedlnosti, ale i Soudcovská unie, Exekutorská komora, Unie státních zástupců, vyjádřil se k ní emeritní předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek nebo Výbor ČAK pro obornou pomoc a ochranu zájmů advokátů.

Ministerstvu spravedlnosti se podařilo prosadit navýšení kapitoly v rozpočtu, aby soudy měly dostatek peněz na tzv. mandatorní výdaje: „Aktuálně mají soudy k dispozici 516 milionů Kč na úhradu ostatních věcných výdajů, tedy na úhradu provozních výdajů, mandatorních výdajů soudů, zahrnujících odměny advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů, či na pokrytí nákladů na zvýšené energie. Jen z položky určené na odměny advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů je možno v současné době čerpat více než 70 milionů Kč. Současně v červenci letošního roku na pokyn ministra spravedlnosti Pavla Blažka připravil resort návrh na posílení rozpočtu Ministerstva spravedlnosti pod názvem „Úprava rozpočtu běžných výdajů kapitoly Ministerstva spravedlnosti“, který dnes vláda schválila. Díky němu dostanou tuzemské soudy další finanční prostředky na úhradu odměn advokátů ex offo, znalců, tlumočníků a exekutorů v objemu 919 milionů Kč,“ uvedlo ministerstvo 6. září 2023 na platformě X (dříve Twitter) (o navýšení čtěte také ZDE).

Přesto se podle advokátů nadále stávají případy, kdy jim soudy nezaplatí. Advokátka JUDr. Lucie Hrdá 23. října na sociální síti X i na LinkedIn zveřejnila printscreen e-mailu soudkyně Okresního soudu v Chomutově, v němž soudkyně napsala: „Současně Vám musím s lítostí oznámit, že momentálně Vám nelze zálohu vyplatit, neboť Okresní soud v Chomutově nemá nyní k dispozici prostředky na mandatorní výdaje.“

Zmíněný příspěvek JUDr. Lucie Hrdé pak vyvolal mohutnou reakci nejen v řadách advokátní veřejnosti. Reagoval i náměstek ministra spravedlnosti Mgr. Karel Dvořák, který přislíbil postup soudu prozkoumat. Připojil se k němu i předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., který poděkoval za upozornění s tím, že věc Komora opětovně projedná s Ministerstvem spravedlnosti, které opakovaně argumentuje, že soudy dostatek prostředků mají, jen musejí správně pracovat s rozpočtovými opatřeními.

Česká advokátní komora si opětovně dovoluje požádat advokátky a advokáty, aby se na ni obraceli, a to i prostřednictvím sociálních sítí, s potížemi ohledně přiznání a výplat odměn, náležícím jim dle advokátního tarifu.

Díky vám se Komoře podaří získat další argumenty a podpoříte tím naše vyjednávací pozice. Hrozba nedostupnosti právní pomoci a koneckonců i spravedlivé odměny za vykonanou práci pro obhájce ex offo, ustanovené zástupce poškozených, ale také pro spravedlivé náhrady nákladů řízení procesně úspěšným účastníkům, jak o tom psala například místopředsedkyně představenstva ČAK JUDr. Monika Novotná, by měla být vyslyšena.

 

Zde se můžete seznámit se stížnostmi advokátů, které již byly Komoře prostřednictvím sociálních sítí oznámeny:

Mgr. Martin Cypriš:

Mgr. Martin Bílý:

JUDr. Martin Grobelný:

JUDr. Petr Suchomel:

JUDr. Lucie Hrdá:

Mgr. Petra Naskosová:

Mgr. Dušan Havlena:

Mgr. Petr Němec:

JUDr. Tomáš Nahodil:

Návrh novely advokátního tarifu byl během léta přepracován pracovní skupinou Ministerstva spravedlnosti a České advokátní komory, nyní ho čeká další připomínkové kolečko.

Redakce AD
Foto: archiv Knihovna ČAK

Go to TOP