CCBE hledá s NAAU řešení k uznávání kvalifikace ukrajinských advokátů

Národní advokátní komora Ukrajiny (NAAU) vypracovala a předložila v minulém týdnu návrhy na doporučení Rady evropských advokátních komor (CCBE) pro ukrajinské advokáty. Potřeba vypracovat tento dokument byla prodiskutována na minulém plenárním zasedání CCBE a připravuje jej Výbor pro mezinárodní advokátní služby CCBE. Za Národní advokátní komoru Ukrajiny, která je od roku 2016 členem Rady evropských advokátních komor, se plenárního zasedání v irském Dublinu zúčastnil místopředseda NAAU Valentyn Gvozdiy (na snímku uprostřed).

Již 4. března 2022 poskytla Evropská unie (EU) ukrajinským občanům prchajícím před válkou dočasnou ochranu, která mimo jiné zajišťuje přístup na trh práce v EU. Dne 5. dubna 2022 zveřejnila Evropská komise doporučení (EU) 2022/554, v němž vyzývá členské státy, aby přijaly konkrétní opatření k uznání kvalifikace osob prchajících před ruskou invazí na Ukrajinu. CCBE iniciativu uvítala a rozhodla se poskytnout určité vysvětlení ohledně uznávání kvalifikace advokátů.

CCBE poznamenala, že advokátní profese je nezbytná pro řádné fungování soudnictví, ochranu právního státu, práv a zájmů občanů. Potíž je však dnes v tom, že neexistuje žádná legislativa EU upravující uznávání kvalifikace advokátů ze země mimo EU (třetí země) a členské státy mají plnou pravomoc regulovat na národní úrovni přístup k advokacii pro státní příslušníky třetích zemí.

Hlavním účelem těchto doporučení CCBE je, aby členské státy vyvinuly co nejpodobnější přístup k řešení otázky uznávání kvalifikace ukrajinských advokátů. CCBE je připravena ke každé spolupráci a koordinaci, která může být užitečná, zejména s ohledem na současnou situaci v naší zemi. NAAU zase vynaloží veškeré úsilí na to, aby ukrajinští advokáti získali co nejjednodušší postup k přístupu na trh právních služeb v EU,“ řekl Valentyn Gvozdiy.

Finální verze dokumentu by měla být projednána a schválena 23. června 2022 na zasedání Stálého výboru CCBE v Sofii v Bulharsku.

Zdroj: NAAU
Foto: NAAU

 

Go to TOP