Právě vychází BA č. 5 se jmény vítězů Právníka roku i odbornými příspěvky

Přehled všech vítězů Právníka roku 2022 i jména autorů nejlepšího článku v loňském ročníku Bulletinu advokacie, kteří dne 12. května 2023 obdrželi během slavnostního galavečera v brněnském hotelu International skleněné plastiky svatého Yva a Cenu Václava Mandáka, najdete v pátém čísle Bulletinu advokacie, které právě vychází. Kromě těchto aktualit v něm samozřejmě najdete i řadu zajímavých článků, judikaturu či recenze.

 

Hned první odborný článek Františka Korbela, Jiřího Buryana, Dáši Krupové a Matěje Potměšila Nový stavební zákon anebo co z něj (z)bude je ale také žhavou aktualitou; autoři v něm totiž rozebírají hlavní změny, které do již platného nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb. přináší tzv. velká věcná novela, jenž byla teprve 10. 5. 2023 schválena Senátem, a teprve v nejbližších dnech vyjde ve Sbírce zákonů.

Aktuálním tématem, kterým se v poslední době zabývá řada praktiků i akademiků, totiž dohodou o vině a trestu (byla i tématem posledního rekodifikačního čtvrtku na pražské právnické fakultě, o němž jsme psali ZDE) se zabývá i druhý odborný příspěvek tohoto čísla od Tomáše Sokola, nazvaný Dohoda o vině a trestu jako kvadratura kruhu. Autor v něm rozebírá protikladné názory odborné veřejnosti na to, kdy je vlastně možné dohodu o vině a trestu uzavřít, a dospívá k závěru, že současná právní úprava, i vzhledem k tomu, jaký postoj k této věci zaujala nedávno vydaná Metodika Nejvyššího státního zastupitelství, je neudržitelná.

Naopak čtenáři v BA v č. 5 předem nepochybně očekávají avizovanou druhou část článku Jana Dědiče, Jana Lasáka a Filipa Buchty Stanovení přiměřeného protiplnění a jeho přezkum při vytěsnění minoritních akcionářů kotovaných společností, jejíž první část jsme přinesli v BA č. 4 a která se zabývá stanovením výše přiměřeného protiplnění při squeeze-outu u kotovaných společností.

Začíst se můžete i do příspěvku Radima Kříže Několik poznámek ke zprávě dozorčí rady o výsledcích její činnosti, který v něm řeší otázku, za jaké období se vlastně má tato zpráva dozorčí rady zpracovávat, či do článku Veroniky Weigl Zpeněžování majetkové podstaty a ochrana vlastnického práva.

Z judikatury pak bychom pak určitě rádi upozornili na nález Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2023, sp. zn. I. ÚS 3281/22, ve kterém se Ústavní soud vyjadřoval k otázce stanovení tarifní hodnoty podle § 8 odst. 1 advokátního tarifu.

 

Redakce BA

Foto: Igor Zehl

 

Go to TOP