Vláda tento týden projedná návrh novely zákona o státním zastupitelství

Zavedení sedmiletého funkčního období pro nejvyššího státního zástupce, požadavky na jeho odborné a manažerské schopnosti či možnost jeho odvolání v kárném řízení přináší novela zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, ve znění pozdějších předpisů, kterou ve středu 24. května 2023 projedná vláda. Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že chce změnami vyloučit riziko nepřípustného politického vlivu nebo tlaku na činnost státního zastupitelství a jeho fungování. S částmi navrhované novely nesouhlasí Nejvyšší státní zastupitelství a některá ministerstva.

 

Cílem novely je zejména stanovení jasnějších pravidel pro jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců a také zavedení jejich funkčních období. V současné době je funkce vedoucích státních zástupců časově neomezená. Nejvyššího státního zástupce jmenuje vláda na návrh ministra spravedlnosti, bližší požadavky ne jeho osobu zákon nestanoví. Vláda ho na návrh ministra může odvolat bez udání důvodů.

„Právní úprava mechanismu odvolávání vedoucích státních zástupců je všeobecně vnímána jako nepříliš vhodná a je předmětem opakovaných snah o úpravu,“ uvedlo ministerstvo v důvodové zprávě. Nově tak mají být vedoucí státní zástupci odvolatelní v kárném řízení. Nejvyššího státního zástupce bude moci nadále odvolat i vláda, zákon ale stanoví, jaké k tomu musí mít důvody.

Nejvyšší státní zástupce i ostatní vedoucí státní zástupci mají být do funkce jmenováni na sedm let. Novela dodává, že nikdo nemůže být jmenován nejvyšším státním zástupcem více než jednou a že se šéfem žalobců nemůže stát státní zástupce, jemuž bylo pravomocným rozhodnutím uloženo kárné opatření – pokud nebylo zahlazeno. Předpis zavádí také požadavky na odborné znalosti, profesní zkušenosti a morální vlastnosti vedoucích státních zástupců garantující řádný výkon jejich funkce. Uchazeči budou muset splnit také požadovanou dobu praxe.

Ministerstvu vnitra, Ministerstvu pro místní rozvoj a předsedovi Legislativní rady vlády vadí, že by se šéfem žalobců mohl stát člověk bez předchozí zkušenosti v soustavě státního zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství kromě stejné výhrady také požaduje, aby bylo funkční období nejvyššího státního zástupce desetileté. Stejnou délku doporučila i protikorupční rada vlády.

O novelizaci zákona se hovoří již několik let. Změnu předpisu, který obsahoval sedmileté funkční období pro nejvyššího státního zástupce, například připravilo v roce 2019 Ministerstvo spravedlnosti pod vedením Marie Benešové.

 

Zdroj: ČTK
Ilustrační f
oto: vláda.cz

Go to TOP