Na Ukrajině zahřejí i peníze českých advokátek a advokátů

prosincových Flash News z jednání představenstva České advokátní komory Advokátní deník informoval o žádosti Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA) o generátory a dobíjecí stanice. Informoval také o poskytnutí částky ve výši 115 tisíc korun z transparentního účtu Advokáti Ukrajině na jejich zakoupení. Díky štědrosti ČAK i dalších evropských advokátních komor, které se zapojily do společného projektu CCBE, bude nyní na Ukrajinu dodáno 25 generátorů a 15 dobíjecích stanic.

 

S ohledem na zimu a výpadky tepla a energií v důsledku vojenského konfliktu na Ukrajině rozhodlo představenstvo České advokátní komory na svém prosincovém zasedání o tom, že vyhoví žádosti Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA) o financování generátorů a dobíjecích stanic pro regionální centra advokátní pomoci, v nichž je poskytována právní pomoc potřebným a která jsou nyní často bez tepla, elektrické energie či poničené bombardováním.

Vzhledem k tomu, že se i další evropské advokátní komory rozhodly UNBA podpořit, vznikl společný projekt na platformě CCBE s tím, že takto sdružené finance budou moci být využity efektivněji.

 

 

Díky štědrosti ČAK a dalších evropských advokátních komor shromáždila CCBE finanční příspěvky v celkové výši 71 930,42 € (cca 1 582 470 Kč) na nákup dobíjecích stanic a generátorů.

CCBE převedla shromážděné finanční příspěvky na bankovní účet speciálně zřízený pro tento účel s názvem „Cílená charitativní pomoc na překonání výpadku elektrické energie pro advokátní samosprávu na Ukrajině“. Prostředky aktuálně shromážděné na účtu vystačí na nákup 15 dobíjecích stanic a 25 generátorů.

 

 

Ukrajinská národní advokátní komora minulý týden zajistila spolehlivého dodavatele na Ukrajině, který má na skladě dostatek stanic a generátorů, jež může dodat v dohledné době a za nižší cenu než dodavatel, u něhož CCBE tyto produkty dříve poptala.

Jak jsem uvedli výše, budou generátory a dobíjecí stanice využity pro centra právní pomoci v regionálních advokátních komorách, v nichž je poskytována právní pomoc potřebným. UNBA následně poskytne CCBE všechny příslušné dokumenty související s nákupem zařízení a platbami dodavatelům, včetně jejich překladů do angličtiny. Vedení UNBA již zaslalo předsedovi CCBE Panagiotisu Perakisovi oficiální dopis s tímto závazkem. Obdobně vedení Ukrajinské národní advokátní komory v nejbližší době zašle podrobné informace přímo České advokátní komoře coby dárci.

 

V této souvislosti jen připomínáme, že Ukrajinská národní advokátní komora označila Českou advokátní komoru v nedávno vydané Zprávě o mezinárodní pomoci za nejštědřejšího dárce (s částkou 2 000 000 korun, resp. 80 000 EUR). ČAK byla i vůbec prvním dárcem, svou první finanční pomoc odeslala ukrajinským kolegům již pár týdnů po začátku konfliktu, 11. března 2022.

 

 

Česká advokátní komora děkuje všem advokátkám a advokátům za dlouhodobou pomoc kolegům na Ukrajině!

Advokátní deník upozorňuje, že transparentní účet „Advokáti Ukrajině“  zůstává stále otevřen a je možné na něj i nadále přispívat.

 

 

Redakce AD
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP