Valentyn Gvozdiy: Práce? Pro nás to znamená mít prostředky k existenci

Když právníci hovoří o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem, obecně se zajímají o schopnost vydělat dostatečné množství peněz a zároveň trávit čas s přáteli a rodinou. Jak říká Valentyn Gvozdiy, viceprezident Ukrajinské národní advokátní komory (UNBA), před 25. únorem loňského roku by to pro ukrajinské advokáty znamenalo zhruba totéž, od ruské invaze mají ale poněkud odlišný pohled na význam některých slov – například „život“ (pro ně) znamená být naživu a „práce“ znamená mít prostředky k existenci.

 

Na jednom ze svých zahraničních vystoupení v závěru uplynulého roku, na konferenci Advokátní komory Anglie a Walesu, to konstatoval Valentyn Gvozdiy, viceprezident Ukrajinské národní advokátní komory, který se připojil k panelové diskusi o hrozbách pro právní stát. Delegátům také řekl, že „válka na Ukrajině je strašnou zkouškou pro celý náš národ, která změní mezinárodní politiku“. Zdůraznil však, že „role advokáta – podpora právního státu – byla a vždy zůstane nezměněna“.

V rozhovoru pro belgický Gazette, který Valentyn Gvozdiy poskytl při příležitosti účastni na plenárním zasedání Rady advokátních komor a sdružení právníků Evropy (CCBE) v Belgii, a jehož nejzajímavější pasáže Vám AD nabízí, popsal mimo jiné názory Ukrajinců před invazí i samotný začátek války.

Po anexi Krymu Ruskem v roce 2014 lidé na zbytku Ukrajiny nikdy nevyloučili možnost, že by jejich země mohla být další na řadě. Vždycky jsme ale doufali, že se to nikdy nestane,“ uvedl. A přiblížil první dny po začátku invaze v hlavním městě Kyjevě, kde žije. „Bylo to hrozné, neuvěřitelné, děsivé. Ale zároveň jsme neměli na výběr – jedinou možností bylo bojovat. Od prvních okamžiků útoku na Ukrajinu jsme si uvědomovali, že válka bude mít pro obhájce a jejich rodiny smutné důsledky.“

Mnoho ukrajinských advokátů vstoupilo do armády, aby chránili svou zemi, desítky jich zemřely nebo byly zraněny, další advokáti přišli o střechu nad hlavou nebo se stali uprchlíky v cizích zemích. Ukrajinská národní advokátní komora proto již v březnu 2022 zřídila Správní radu UNBA, která s pomocí mezinárodních partnerů poskytovala a poskytuje postiženým advokátům i jejich rodinám finanční a jinou pomoc. Rada zatím posoudila více než 450 žádostí o pomoc.

„Právníci po celé Ukrajině pomohli vytvořit bezpečný koridor, kterým mohou projít všichni, kdo utíkají z okupovaných území, řetězec, poskytující podporu – přístřeší a jídlo,“ popsal situaci Valentyn Gvozdiy. „I dům mé matky byl a je vždy plný lidí, kteří zůstávají přes noc.“

Navzdory těžkostem, které válka přináší, a vyhlášení stanného práva ukrajinští obhájci pokračovali ve své činnosti i v práci v UNBA. „Nikdy jsme nepřestali fungovat. Ukrajinští advokáti pokračují ve svém ústavním poslání bránit klienty před trestním obviněním a chránit legitimní práva a zájmy,“ zdůraznil s hrdostí. To zahrnuje například i poskytování rad ruským válečným zajatcům, což některým jeho kolegům působí velké morální dilema. Gvozdiy však má za to, že „profese advokáta spočívá v poskytování právních služeb každému, kdo je potřebuje“.

Válka vyžaduje změny v mnoha oblastech života i mnoha věcí, které jsou v době míru považovány za samozřejmost, stejně jako zavedení mimořádných opatření – takovým bylo například i zabezpečení archivů a záznamů UNBA či omezení přístupu k jednotnému registru, k němuž UNBA přistoupila, aby zabránila případnému zneužití osobních údajů advokátů. Zřídila také Jednotné informační centrum pro advokáty, které má konsolidovat informace o porušování práv advokátů a poskytovat přesné informace o bezpečnostních rizicích.

Stanné právo, které bylo zavedeno na začátku války, bylo prodlouženo do konce roku 2023. V důsledku toho UNBA uvolnila některé profesní předpisy – oblastním advokátním komorám na okupovaných územích bylo dovoleno otevřít kanceláře v Kyjevě nebo na jiných neobsazených územích a organizovat stáže, programy dalšího vzdělávání či disciplinární řízení. V listopadu 2022 UNBA aktualizovala seznam důvodů, které mohou ospravedlnit skutečnost, že advokát již nemůže zastupovat klienta, příp. se během stanného práva nedostaví k soudu, díky němuž se odstraní riziko disciplinárního řízení. Podle Valentyna Gvozdiye sem patří kupříkladu „následky války – letecký poplach, nedostatek dodávek elektřiny, neschopnost používat dopravu, ozbrojené zničení území, kde se nachází advokát a/nebo příslušný orgán, jakož i okupace specifikovaného území“.

Od začátku invaze UNBA poskytuje právní poradenství i rodinám s dětmi – například více než 10 000 dětí a jejich rodičům, jež byli nuceni opustit svou vlast. Komora je také připravena pomoci zorganizovat návrat dětí odloučených od rodičů.

Vzhledem k počtu Ukrajinců, kteří dočasně žijí mimo svou zemi, se UNBA intenzivně věnuje spolupráci se zahraničními advokátními komorami a mezinárodními právními organizacemi v nejrůznějších oblastech, včetně uznávání kvalifikací a přístupu na pracovní trh.

„Během války bylo navrženo a ukrajinskému Parlamentu předloženo více než 30 zákonů,“ vylíčil Valentyn Gvozdiy aktuální situaci na Ukrajině. „Jednalo se o nové trestní zákony a procesní změny usnadňující činnost v oblasti vymáhání práva a výkonu spravedlnosti, v nichž advokátní komora poskytuje poradenství.“

Viceprezident UNBA se zmínil i o soudní praxi. „Asi žádný soudní systém není plně připraven na dopad případné invaze. Ukrajina ale reagovala rychle a z okupovaných území evakuovala soudce, soudní personál i materiály,“ přiblížil Gvozdiy ukrajinské soudnictví. Podle údajů zveřejněných justicí nemohou nyní fungovat soudy v celkem osmi regionech, přibližně 85 soudních prostor bylo zničeno nebo poškozeno a více než 130 soudů změnilo svou místní příslušnost.

S ohledem na používání pokročilých technologií, včetně elektronického podání, „bezpapírových“ postupů práce, videokonferencí a elektronických podpisů již před invazí se zpočátku zdály soudy jako odolné, ale rozsáhlé výpadky energie způsobené ruskými raketovými útoky představují velký problém. „Ukrajinská Ústava stanoví, že všechna soudní jednání musí být nahrávána – pokud to tak není, představuje to porušení práva na spravedlivý proces,“ vysvětlil Gvozdniy.

V současné době a s ohledem na neustálé bombardování se UNBA snaží vytvořit „nerozbitná“ centra, která jsou vybavena generátory, teplým oblečením, vodou, léky a dalšími nezbytnostmi, aby tak mohla chránit své členy – zejména starší a zranitelné – a pomohla zajistit činnost Komory po celé zemi.

„Snažíme se obstarat vytápění a generátory pro naše členy a jejich rodiny,“ uvedl Valentyn Gvozdiy. „Pro některé to bude jediný způsob, jak přežít tuto zimu.“

„Rád bych vyjádřil svou nesmírnou vděčnost všem zahraničním kolegům za morální i finanční podporu, kterou poskytli ukrajinským obhájcům a vnitřně vysídleným Ukrajincům během války,“ řekl Valentyn Gvozdiy. A zároveň je vyzval, aby – v případě, že chtějí pomoci – podpořili Ukrajince, kteří se přestěhovali do zahraničí za prací, poskytli jim školení v oblasti práva a jazykových dovedností. A požádal také o další finanční podporu„Vaše pomoc zachraňuje životy!“ uzavřel.

 

 

 

Koncem roku 2022 se evropské advokátní komory v čele s ČAK rozhodly opět podpořit UNBA a zapojily se do společného projektu CCBE na zajištění generátorů a dobíjecích stanic pro advokátní kanceláře ukrajinských regionálních advokátních komor, v nichž je poskytována právní pomoc potřebným a které jsou bez tepla, elektrické energie či rozbombardované.

Na své prosincové schůzi představenstvo ČAK rozhodlo, že na tento charitativní projekt CCBE na pomoc ukrajinským advokátům uvolní částku 115 tisíc korun, kterou na transparentní účet „Advokáti Ukrajině“ zaslali advokátky a advokáti, členky a členové ČAK.

Účet Advokáti Ukrajině zůstává otevřen i nadále a je možné na něj stále přispívat!

 

 

Zdroj: UNBA, redakce AD
Foto: UNBA

Go to TOP